Ook apen worden kieskeuriger naarmate ze ouder worden

Wanneer mensen ouder worden, worden ze vaak kieskeuriger hoe en met wie ze tijd doorbrengen. Dit geldt ook voor apen, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke vakblad Current Biology.

“Volgens een belangrijke psychologische theorie worden mensen sociaal selectiever wanneer ze weten dat de tijd op aarde nog maar beperkt is”, zegt onderzoeker Laura Almeling van het Duitse primatencentrum in Göttingen. “We nemen aan dat apen niet bewust zijn van hun eigen toekomst. Als zij op latere leeftijd selectiever zijn, dan heeft dat dus niets te maken met het aantal jaren in het vooruitzicht.”

Berberapen
De onderzoekers gaven meer dan honderd berberapen verschillende objecten, zoals knuffels, plastic blokken en kokers gevuld met eten. De oudere apen bleken weinig interesse te hebben in de knuffels en de plastic blokken. Zij speelden alleen nog maar met de kokers gevuld met eten.

Investeren in relaties
Ook lieten de onderzoekers foto’s van pasgeboren aapjes, vrienden en onbekende apen zien aan de berberapen. Tijdens het tonen van de kiekjes werd een geluidsopname van de desbetreffende aap verspreid. De wetenschappers keken hoelang de apen interactie hadden met de foto’s. Wat blijkt: de oudere vrouwtjes hadden minder sociale interacties, terwijl de jongere groepsleden wel de moeite namen om te investeren in relaties.

“Oudere apen hebben minder vrienden en investeren minder tijd in sociale interacties”

Interesse
“Oudere apen hebben minder vrienden en investeren minder tijd in sociale interacties,” zegt Almeling. “Ze waren echter nog wel geïnteresseerd in wat er gaande was in hun sociale wereld.” Zo reageert een ouder vrouwtje nog wel op de kreet van haar beste vriendin en kijkt een bejaard mannetje nog een lange tijd naar een foto van een pasgeboren berberaapje.

“Veranderingen in sociaal gedrag bij apen en mensen zijn mogelijk diepgeworteld in de evolutie van primaten”, concludeert onderzoeker Alexandra Freund van de universiteit van Zurich. “Mogelijk vermijden oudere apen sociale interacties, omdat ontmoetingen steeds meer stress opleveren”, suggereert hoofdonderzoeker Julia Fischer. In toekomstige onderzoeken gaat ze het gedrag van apen verder uitpluizen.

Bronmateriaal

"Monkeys get more selective with age" - Cell Press (via Eurekalert.org)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd