Ook amfibieën hebben last van lichtvervuiling

Het maakt ze vatbaarder voor problemen waar veel amfibieën mee te maken krijgen.

Dankzij straatlantaarns en andere bronnen van kunstlicht kunnen wij mensen ons ook ‘s avonds en ‘s nachts aardig redden buiten. Maar verschillende studies hebben reeds aangetoond dat die zee van kunstlicht voor veel diersoorten ronduit schadelijk is. En een nieuw onderzoek suggereert nu dat ook amfibieën er behoorlijk hinder van ondervinden.

Experiment
“Onderzoek naar de effecten van lichtvervuiling is de laatste tijd heel populair,” aldus onderzoeker Jessica Hua. Maar welk effect kunstlicht heeft op amfibieën: dat was eigenlijk nog niet onderzocht. Reden voor Hua en collega’s om daar eens in te duiken. Ze bestudeerden jongen van de boskikker. Sommige van deze jongen werden helemaal niet blootgesteld aan kunstlicht en deden dus dienst als controlegroep. Ook waren er jongen die alleen overdag aan kunstlicht werden blootgesteld. Daarnaast was er een groep jongen die ‘s nachts aan kunstlicht werd blootgesteld.

Parasieten
Blootstelling aan kunstlicht gedurende de dag of ‘s nachts bleek er voor te zorgen dat eitjes van de boskikker minder vaak uitkwamen. Kikkervisjes die ‘s nachts aan kunstlicht werden blootgesteld bleken bovendien opvallend groter te zijn dan kikkervisjes die niet of alleen overdag aan kunstlicht werden blootgesteld. Ook waren de kikkervisjes die ‘s nachts belicht werden minder actief en gevoeliger voor parasieten en strooizout (dat vaak van de weg spoelt en in oppervlaktewater belandt).

Stressfactoren
“Het belangrijkste wat we van dit onderzoek geleerd hebben, is dat blootstelling aan licht in de nacht amfibieën vatbaarder kan maken voor de effecten van andere stressfactoren, zoals strooizout en parasieten,” aldus onderzoeker Grascen Shidemantle. “Dit is zorgwekkend aangezien dit veelvoorkomende stressfactoren zijn waarmee veel amfibieën te maken hebben. Het licht alleen heeft wellicht niet eens zo’n negatief effect, maar aangezien dieren in het wild zelden slechts één stressfactor in hun leefgebied tegenkomen, kan de combinatie van lichtvervuiling en andere stressfactoren negatieve gevolgen hebben voor populaties amfibieën.”

In de toekomst willen de onderzoekers graag nagaan of lichtvervuiling ook nog op andere manieren van invloed is op het welzijn van amfibieën. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of de favoriete prooien van kikkervisjes onder lichtvervuiling te lijden hebben. “Daarnaast is het waarschijnlijk dat de effecten van lichtvervuiling verder reiken dan amfibieën – de impact die het heeft op amfibieën kan ook weer een effect hebben op andere organismen waarmee amfibieën de interactie aangaan,” aldus Shidemantle.

Bronmateriaal

"Light at night is harmful for amphibians, new research shows" - Binghamton University
Afbeelding bovenaan dit artikel: Jessica Hua

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd