Ook als we de klimaatdoelen van Parijs nét niet halen, ziet het er slecht uit

Een graadje extra opwarming maakt ons namelijk veel vatbaarder voor extreme weersverschijnselen.

In het klimaatakkoord van Parijs hebben landen wereldwijd afgesproken ernaar te streven de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden Celsius tegen het jaar 2100. Ook zou alles op alles gezet worden om die opwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden. Echter doen de landen op dit moment te weinig om deze doelstellingen te behalen en zou het best kunnen dat de temperatuur met nog een graadje meer gaat stijgen. Is dat erg? Uit nieuw onderzoek blijkt van wel. Want dat graadje extra kan leiden tot een grotere kans op extreme weersituaties.

Prijzig

Door extreme weersverschijnselen hebben we op dit moment al te maken met een toename aan schade. Zo was bijvoorbeeld 2017 het duurste schadejaar ooit. Volgens de onderzoekers zijn deze hoge kosten het bewijs dat we op dit moment niet voorbereid zijn op het huidige klimaat. En dus al helemaal niet op het toekomstige klimaat, als de temperatuur verder toeneemt.

Klimaatgegevens
De onderzoekers breiden met deze studie eerder onderzoek uit. In dat onderzoek werden historische klimaatgegevens geanalyseerd. Hieruit bleek dat broeikasgasemissies de kans op extreem nat, heet en droog weer vergroten. Daarop voortbordurend bestudeerde het onderzoeksteam vergelijkbare klimaatmodellen, met als doel om de kans op extreme weersverschijnselen in de toekomst te bepalen. Dit berekenden de onderzoekers op basis van de twee scenario’s. Het eerste scenario gaat uit van een stijging van 1,5 tot 2 graden Celsius als landen hun ambities uit het Parijs Akkoord waarmaken. Het tweede scenario gaat uit van een stijging van 2 tot 3 graden Celsius mochten we op huidige voet doorgaan.

Extreem weer
“De kans op extreme weersverschijnselen is kleiner als de doelstellingen uit het Parijs Akkoord worden gehaald,” zegt onderzoeker Noah Diggenbaugh. “Tegelijkertijd zullen we ook in dat geval leven in een klimaat waar er een aanzienlijke grotere kans is op extreem weer dan nu het geval is.” Hoewel de onderzoekers van tevoren wisten dat de temperatuurstijging zeer waarschijnlijk zou leiden tot een toename van extreme weersomstandigheden, waren ze toch verbaasd over het grote verschil tussen de twee scenario’s.

Scenario’s
De onderzoekers ontdekten dat als de wereldwijde temperatuur met 2 tot 3 graden Celsius zal stijgen, de kans op recordbrekende warme nachten vervijfvoudigd wordt in ongeveer de helft van Europa en in meer dan een kwart van Oost-Azië. Daarnaast zou dit scenario ook leiden tot een drievoudige toename van extreem natte dagen over meer dan 35 procent van Noord-Amerika, Europa en Oost-Azië. En als we wel de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 2 graden Celsius kunnen beperken? De kans op extreem weer zal zich in dat geval beperken tot een kleiner deel van de aarde. Maar zoals eerder gezegd, zal zelfs in dit scenario de kans op extreem weer groter zijn dan nu.

Volgens de onderzoekers is deze studie erg belangrijk omdat het laat zien hoe het klimaat er naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst uit zal zien. Dit kan beleidsmakers helpen met het nemen van passende maatregelen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd