Ook in 2016 groeide de CO2-uitstoot nauwelijks

Voor het derde jaar op rij neemt de CO2-uitstoot nauwelijks toe. Goed nieuws. Maar het is niet voldoende om de aarde te behoeden voor extreme opwarming.

Naar schatting wordt er dit jaar 36,4 gigaton CO2 uitgestoten. Ter vergelijking: in 2014 werd er nog zo’n 36,2 gigaton CO2 in de atmosfeer gepompt. En in 2015 ging het om zo’n 36,3 gigaton CO2. Het betekent dat er – ten opzichte van vorig jaar – 0,2 procent meer CO2 is uitgestoten. Tot die conclusie komt een speciaal comité binnen het Global Carbon Project.

2,3 procent
De cijfers zijn opvallend. Zeker als we er de uitstoot van het vorige decennium bijhalen. In die periode nam de CO2-uitstoot elk jaar nog met zo’n 2,3 procent toe. Een enorm verschil met de toenames die we in 2014, 2015 en 2016 zien. De CO2-uitstoot is in deze jaren bijna stabiel gebleven.

Daling
Goed nieuws. Maar het is niet genoeg. “Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moeten de emissies de komende jaren net zo snel afnemen als ze in de laatste decennia toenamen,” benadrukt Sabine Fuss, namens het Global Carbon Project-comité dat de cijfers presenteert. Collega Glen Peters vult aan: “Het is geweldig nieuws dat de wereldwijde CO2-uitstoot al drie jaar stabiel is, maar het is nog veel te vroeg om te stellen dat we de piek (in de CO2-uitstoot, red.) bereikt hebben.” Hij wijst erop dat de recente trends grotendeels te wijten zijn aan de afnemende kolenconsumptie van de Chinezen (sinds 2012). Maar onduidelijk is of die afnemende kolenconsumptie nu wijst op een daadwerkelijke herstructurering van de Chinese economie (richting een duurzamere economie) of het resultaat is van economische instabiliteit (een tijdelijke situatie).

Meer uitstoot

Terwijl we de uitstoot van grote vervuilers zoals de VS en China de afgelopen jaren zien afnemen, zijn er ook landen met een stijgende uitstoot. India bijvoorbeeld. De emissies van het land namen in 2015 met vijf procent toe. En nu het land besloten heeft een groter beroep te gaan doen op kolen, lijkt het er niet op dat dat percentage snel zal dalen. En ook in de EU nam de uitstoot in 2015 nog toe (met zo’n 1,4 procent).

Verenigde Staten
Ook bioloog William Laurance, professor aan de James Cooke University in Australië en niet betrokken bij het Global Carbon Project, ziet nog geen reden voor feest. “De trage toename van emissies is duidelijk goed nieuws, maar kan net zo goed samenhangen met een verminderde economische groei. Emissies kunnen in de toekomst gemakkelijk weer toenemen.” Ook de verkiezing van Donald Trump baart hem in dit opzicht zorgen. “De recente verkiezing van Donald Trump is in het bijzonder een donkere wolk aan de horizon, aangezien hij belooft de Amerikaanse toezeggingen omtrent het beperken van de CO2-uitstoot onderuit te halen.” De uitstoot van de VS nam in 2015 met 2,5 procent af en zal in 2016 waarschijnlijk met 1,7 procent afnemen. De afname is te verklaren door een afnemende kolenconsumptie.

Hoewel de wereldwijde emissies de afgelopen drie jaar nauwelijks toenamen, neemt de CO2-concentratie in de atmosfeer nog wel sterk toe. Dat komt door de hoge temperaturen die we in 2015 en 2016 door toedoen van El Niño ervoeren. Door die hoge temperaturen en droogte namen bomen minder CO2 op. “We hebben nu de grens van 400 ppm (deeltjes per miljoen, red.) CO2 in de atmosfeer overschreden en we zullen die grens niet meer zien, tenzij we stoppen met het uitstoten van CO2,” stelt onderzoeker Robbie Andrew.

Bronmateriaal

"Global Carbon Budget" - Global Carbon Project

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd