Onze herrie beïnvloedt ook planten

Uit nieuw onderzoek blijkt dat lawaai dat wij mensen maken ook een grote en langdurige invloed op planten kan hebben.

Wij mensen maken nogal wat herrie met onze machines en auto’s. Zeker in de steden is het raak. Uit diverse onderzoeken is al gebleken dat de natuur daar last van heeft. Zo kunnen vogels elkaar door ons lawaai minder goed horen en zijn sommige soorten genoodzaakt om letterlijk een toontje hoger te gaan zingen.

Indirect
Maar vogels zijn niet de enige organismen die gevolgen ondervinden van ons lawaai. Ook planten worden (weliswaar indirect) door onze herrie beïnvloed, zo schrijven wetenschappers in het blad Proceedings of the Royal Society B.

WIST U DAT…

Bestuivers
De onderzoekers baseren die conclusie op experimenten. Ze gingen naar het noordwestelijke deel van Nieuw-Mexico, naar een gebied waar met behulp van allerlei lawaaiige machines gas wordt gewonnen. De onderzoekers zetten in dit gebied kunstplanten neer. Deze waren gevuld met suikerwater dat door moest gaan voor nectar. De bloemen werden bedekt met kunstmatige pollen. Sommige bloemen werden vlakbij het lawaaiige gebied neergezet. Anderen een stukje verderop waar het rustiger was. Vervolgens keken de onderzoekers hoe het de bloemen verging. De bloemen die in een lawaaiig gebied stonden, werden tot wel vijf keer vaker bezocht door de vogel Archilochus alexandri dan de bloemen in het rustige gebied. En ook werden in het lawaaiige gebied meer pollen verspreid. Dat de A. alexandri het lawaai prefereert, komt waarschijnlijk doordat vijanden van de vogel juist een hekel aan het lawaai hebben. En de planten profiteren daarvan: zij kunnen zich beter verspreiden.

Slecht nieuws
Maar lawaai is niet alleen maar goed nieuws voor het plantenrijk. In een tweede experiment bestudeerden de wetenschappers de den Pinus edulis. Deze den laat zijn zaden – wanneer deze niet geplukt worden – op de grond vallen. Daar worden ze opgepakt door vogels die de zaden verder verspreiden. De onderzoekers vergeleken de dennen in een lawaaiig en rustig gebied met elkaar. In lawaaiige gebieden bleken de zaden heel vaak niet door vogels, maar door muizen opgegeten te worden. En daar is de boom niet bij gebaat, in tegenstelling tot zaden die door een vogel worden meegenomen en begraven, kunnen deze zaden namelijk niet meer uitgroeien tot een boom. Voor de Pinus edulus is lawaai dus slecht nieuws: over het algemeen zijn in rustige gebieden vier keer meer van deze dennen terug te vinden.

Een andere conclusie die we op basis van het onderzoek kunnen trekken, is dat de gevolgen van lawaai wel eens verstrekkend kunnen zijn. Het duurt heel lang voordat een zaadje van de Pinus edulus een boom wordt. De gevolgen van hedendaags lawaai worden dan ook pas over vele jaren zichtbaar, zo stellen de onderzoekers. Het is dan ook best mogelijk dat lawaai de bomen al vele jaren beïnvloedt, maar dat we dat gewoon nog niet gezien hebben. En dat zou slecht nieuws zijn: er zijn nogal wat soorten die de den nodig hebben om te overleven. En zo kan lawaai een heel ecosysteem aan het wankelen brengen.

Bronmateriaal

"Noise pollution alters ecological services: enhanced pollination and disrupted seed dispersal" - Royalsocietypublishing.org
"Not just for the birds: Man-made noise has ripple effects on plants, too" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Marshal Hedin (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd