Ontvrienden op Facebook: dit zijn de drijfveren

Wat zorgt ervoor dat mensen u op Facebook ‘ontvrienden’? Wetenschappers zochten het uit. Grote leeftijdsverschillen, een gebrek aan gezamenlijke vrouwelijke vrienden en neurotisch gedrag blijken funest voor een relatie op Facebook.

“Recente analyses lijken te suggereren dat sociale regels voor het beëindigen van relaties op Facebook getransformeerd zijn,” zo schijven de onderzoekers in hun paper. “Er lijkt een radicaal verschil te zijn tussen de offline en online wereld: redenen om een online relatie te verbreken zijn anders dan redenen om een offline relatie te verbreken.” Toch is daar nooit heel veel bewijs voor gevonden. “En daarom testen we dat. We nemen een aantal factoren (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, persoonlijkheidskenmerken) die geassocieerd worden met het beëindigen van vriendschappen in de ‘echte wereld’ en kijken of deze factoren ook op Facebook van belang zijn.”

Uw vriend is mijn vriend
De wetenschappers analyseerden meer dan 34.012 relaties op Facebook. Sommige relaties bleven in stand. Anderen werden verbroken. De onderzoekers keken naar de leeftijd, het geslacht en de persoonlijkheidskenmerken van mensen die hun relatie verbraken. “Na 34.012 relaties op Facebook bestudeerd te hebben, ontdekten we dat een relatie gemiddeld sneller stukloopt als deze zich niet tot één sociale kring beperkt.” Oftewel: als twee vrienden niet dezelfde vrienden hebben. Hoe meer de vrienden van twee vrienden op Facebook overeenkwamen hoe sterker de relatie ook was. Een andere opvallende conclusie van het onderzoek: “Een relatie met een gezamenlijk vrouwelijke vriend is sterker dan een relatie met een gezamenlijke mannelijke vriend.”

WIST U DAT…

Leeftijd
Ook bleek een relatie sneller verbroken te worden wanneer er een groot leeftijdsverschil was tussen mensen. Hoe kleiner het leeftijdsverschil tussen twee mensen was, hoe groter de kans dat hun relatie goed bleef.

Persoonlijke eigenschappen
De persoonlijkheid bleek ook een rol te spelen. Als één van de twee mensen in een relatie introvert of neurotisch is, is de kans dat de relatie verbroken wordt, groter.

Twitter
De kans dat een relatie op Facebook stukloopt, wordt dus groter als twee mensen weinig of geen gezamenlijke vrienden hebben, geen gezamenlijke vrouwelijke vrienden hebben, er sprake is van een groot leeftijdsverschil en één van de twee neurotisch of introvert is. De resultaten komen overeen met eerdere onderzoeken naar andere sociale netwerken. Zo blijken op Twitter ongeveer dezelfde regels voor het ontvolgen van mensen te gelden. “Dat alles suggereert dat er niet veel verschil is tussen de offline en online wereld,” zo concluderen de onderzoekers.

Met name sociale netwerken zelf kunnen hun voordeel doen met dit onderzoek. Veel netwerken doen regelmatig suggesties: ze stellen u mensen voor waar u misschien bevriend met kunt raken. Met dit onderzoek in het achterhoofd kunnen ze die suggesties nog verder verbeteren. Bijvoorbeeld door ervoor te kiezen mensen voor te stellen die uw vrienden al als vriend hebben (Facebook doet dat reeds). Ook zou het mogelijk moeten zijn om alle statusupdates die u plaatst alleen aan echte vrienden te laten zien en kwetsbare relaties slechts één update per dag te tonen.

Bronmateriaal

"Loosing “Friends” on Facebook" - Cam.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Enda Nasution (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd