Ons grootste probleem in 2050 is een tekort aan voedsel

tarwe

Over veertig jaar hebben we een serieus probleem. En het heet voedseltekort. Voor het eerst in de historie van onze soort zal de voedselproductie wereldwijd beperkt worden door een tekort aan land, water en energie. Dat stellen onderzoekers.

Tegen 2050 telt onze planeet ongeveer dertig procent meer inwoners. Daarmee komen we uit op negen miljard mensen. Om aan de vraag naar voedsel te blijven voldoen, moet de productie met zeventig procent omhoog. En dat gaat – zoals het er nu naar uitziet – niet lukken. “De beperkte grondstoffen zullen de voedselsystemen wereldwijd beperken,” voorspelt onderzoeker Fred Davies tijdens een bijeenkomst van de North American Agricultural Journalists.

Politiek
Het tekort aan voedsel zal hoogstwaarschijnlijk andere problemen met zich meebrengen. “Problemen met voedsel kunnen politiek gezien net zo destabiliserend werken als de problemen met energie vandaag de dag.”

WIST U DAT…

…onderzoekers op verschillende manieren pogen het voedseltekort op te lossen? Sommigen pleiten voor het eten van insecten, anderen voor in het laboratorium gekweekt vlees, weer anderen zoeken hun heil in de nanotechnologie.

Technologie
Maar het is nog niet te laat. “We moeten efficiëntere technologieën en gewassen ontwikkelen en – net zo belangrijk – betere manieren bedenken om die technologieën lokaal toe te passen,” vindt Davies. Veel van de technologieën die nu ontwikkeld worden, bereiken de kleinere boeren niet.

Ook zou er meer nadruk moeten liggen op hoogwaardige tuinbouwgewassen. “Die creëren werkgelegenheid en mogelijkheden voor gemeenschappen op het platteland en stellen ons in staat tot meer winstgevende en intensieve landbouw.” Bovendien is tuinbouw iets wat ook vrij gemakkelijk in de grotere steden kan gebeuren.

Hoewel het naderende voedseltekort zorgelijk is, moeten we het eigenlijk vooral als een uitdaging zien. Maar die uitdaging kunnen we alleen aangaan als overheden meer geld vrijmaken voor onderzoek naar nieuwe technologieën om efficiënter met ruimte, water en energie om te gaan en de ontwikkelde technologieën vervolgens ook daadwerkelijk worden toegepast. Een kijkje in de wereld om ons heen kan daarbij motiverend werken. Ongeveer één op de acht mensen op aarde is nu reeds chronisch ondervoed.

Bronmateriaal

"Food shortages could be most critical world issue by mid-century" - Texas A&M AgriLife Communications (via Eurekalert.org).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xdodo (via Freeimages.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd