Ons brein voelt metaforen echt

Metaforen waarin gesproken wordt over textuur activeren het deel van de hersenen dat we gebruiken om texturen echt te voelen.

Dat schrijven wetenschappers in het blad Brain & Language. Ze baseren hun conclusie op experimenten.

Experiment
De onderzoekers verzamelden een aantal studenten en lieten ze zinnen horen. In sommige zinnen zaten metaforen. Zodra studenten de zin begrepen, moesten ze op een knop drukken. Terwijl de studenten luisterden, werd onder meer de hersenactiviteit gemeten.

Metaforen met textuur

Wat is dat nu precies, een metafoor met textuur? In het onderzoek noemen de wetenschappers als voorbeeld ‘Having a rough day’. Letterlijk betekent dat zoiets als ‘Een ruwe dag hebben’. Figuurlijk betekent het: ‘Een zware dag hebben’. Dit is zo’n metafoor die het deel van de hersenen waarmee we normaal informatie over textuur verwerken, activeert.

Voelen
Wanneer een metafoor met daarin een verwijzing naar textuur voorbijkwam, gebeurde er iets opvallends. Het deel van de hersenen dat ons helpt om textuur te voelen, werd geactiveerd. Wanneer de onderzoekers de betekenis van de metafoor lieten horen, werd dit deel van de hersenen niet geactiveerd.

Belangrijk
Opvallend genoeg werd het deel van de hersenen zelfs geactiveerd wanneer de studenten met een bekende metafoor werden geconfronteerd. Een ander opvallend feit is dat metaforen waarin naar textuur verwezen werd geen reactie van het visuele deel van de hersenen opriep. Blijkbaar is voelen bij texturen belangrijker dan zien.

Begrijpen
De onderzoekers denken wel te kunnen verklaren waarom juist het deel van de hersenen waarmee we ‘voelen’ actief wordt bij het horen van deze metaforen. Het lijkt erop dat we ervaringen met het voelen of betasten gebruiken om een metafoor echt te begrijpen.

In de toekomst willen de onderzoekers onder meer graag achterhalen of ze dit verband teniet kunnen doen. Bijvoorbeeld door het deel van de hersenen dat betrokken is bij tast bloot te stellen aan magnetische stimulatie. Als dit onderzoek klopt, krijgen mensen dan meer moeite met het begrijpen van metaforen.

Bronmateriaal

"Hearing metaphors activates sensory brain regions" - Emory.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door © Dr Michel Royon (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd