Onrustig slapen is slecht voor het geheugen

Regelmatig wakker worden tast het vermogen om herinneringen aan te maken aan, zo blijkt uit onderzoek.

De onderzoekers baseren die conclusie op een onderzoek met muizen. De muizen waren genetisch gemanipuleerd zodat bepaalde cellen met behulp van licht konden worden ‘bestuurd’. De onderzoekers brachten de muizen in slaap en ‘bespeelden’ vervolgens een cel die een belangrijke rol speelt in het ‘wakker zijn’ of ‘slapen’. Door deze cel met licht te ‘besturen’, konden de onderzoekers de slaap van de dieren verstoren, zonder dat de kwaliteit van de slaap, de tijd die de dieren slapend doorbrachten en de opbouw van de slaap verstoord werd.

Onrustig
Zodra de dieren hun (onrustige) slaapje erop hadden zitten, werden ze in een doos geplaatst met daarin twee objecten. Het ene object hadden ze al eens gezien. Het andere object was nieuw. Muizen zijn nieuwsgierig en besteden van nature meer aandacht aan het nieuwe object.

WIST U DAT…

Rustig
De muizen die rustig geslapen hadden, bekeken het nieuwe object uitgebreid, maar besteedden geen aandacht aan het object dat ze al kenden. De muizen die regelmatig in hun slaap gestoord waren, hadden evenveel interesse in beide objecten. Het leek wel alsof ze het bekende object niet meer herkenden. Dat wijst erop dat hun verstoorde slaap ook iets met hun geheugen had gedaan.

De onderzoekers wijzen erop dat veel geheugenproblemen gepaard gaan met slecht slapen. Zo hebben mensen met Alzheimer vaak moeite om rustig te slapen. Onderzoeker Neil Stanley denkt een verband op het spoor te zijn. “Maar of het de aftakeling van het brein is die leidt tot een slechte nachtrust of slechte nachtrust die leidt tot de aftakeling van het brein: dat hebben we nog niet vastgesteld.”

Bronmateriaal

"Fragmented sleep 'harms memory'" - BBC.co.uk
De foto in dit artikel is gemaakt door Erwyn van der Meer (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd