‘Onmogelijke’ dinosaurussoort ontdekt in China

De dino is ontdekt op een plek waar we deze nooit verwacht hadden en leefde 15 miljoen jaar eerder dan mogelijk werd geacht.

Het gaat om de dinosaurus genaamd ‘Lingwulong Sheqi’ of ‘geweldige draak uit Lingwu’. Uit de studie, gepubliceerd in Nature Communcations, blijkt dat deze dinosaurussoort zo’n 174 miljoen jaar geleden al rondzwierf in de regio Nigxia, in het noordwesten van China. Een interessante ontdekking, want men wist tot nu toe niet dat deze dinosaurussoort in dit gebied leefde. Sterker nog, de dinosaurus blijkt nu 15 miljoen jaar eerder te bestaan dan dat men überhaupt had gedacht.

Sauropoda

Deze gigantische langnek dino is herbivoor en was een van de grootst bekende landdieren. Sauropoda ontstonden zo’n 200 miljoen jaar geleden. Ze domineerde de aarde door hun gigantische lichaamsgrootte (tot zo’n 70 ton) en hun vermogen om plantaardig voedsel te verkrijgen en te verwerken.

Skeletten
Voor de studie analyseerden paleontologen de versteende skeletten van 7 tot 10 individuele dinosaurussen. Deze waren in in 2005 in rotsen gevonden en zijn gedateerd op ongeveer 174 miljoen jaar oud.

Verrast
De nieuwgevonden dino is het vroegst bekende voorbeeld van de Sauropod dinosaurus, die Neosauropod wordt genoemd. “We waren verrast om een familielid van de Diplodocus in Oost-Azië van 174 miljoen jaar geleden te vinden,” stelt co-auteur Paul Upchurch. “Er wordt over het algemeen aangenomen dat Sauropoda zich daar niet eerder dan 200 miljoen jaar geleden verspreidden. Daarnaast bereikte veel van deze gigantische dino’s deze regio veel later, of helemaal niet.”

Vragen
Hierdoor levert de ontdekking van deze dinosaurussoort ook vragen op. “Onze ontdekking van Lingwulong toont aan dat verschillende Sauropoda dinosaurussen zich 15 miljoen jaar eerder over de wereld hebben verspreid,” zegt Upchurch. “Dit betekent dat het supercontinent Pangea in die tijd een coherente landmassa was. Dit dwingt ons tot een complete herevaluatie van de oorsprong en evolutie van deze dieren.” Zo werd er gedacht dat China een eigen, aparte dinosauriërfauna ontwikkelde, doordat Oost-Azië door de zee afgesloten was van de rest van de wereld. Maar Lingwulong laat nu zien dat er toch Sauropoda dino’s in dit deel van de wereld aanwezig waren. “Dit impliceert dat de isolatie van Oost-Azië minder diepgaand en van kortere duur was dan we tot nu toe dachten,” aldus hoofdauteur dr. Xing Xu.

De ontdekking versterkt het groeiende besef dat het vroege Jura (200 – 175 miljoen jaar geleden) een sleutelmoment was in de evolutie van dinosauriërs. Dit, door de oorsprong en verspreiding van vele groepen dinosaurussen die het latere Jura en Krijt domineerde. Het team concludeert dat het vinden van zo’n dinosaurus ‘op de verkeerde plaats op het verkeerde moment’ het gat in onze kennis benadrukt. Volgens de onderzoekers zullen er nog veel andere verassingen in de toekomst volgen.

Bronmateriaal

"New dinosaur found in the wrong place, at the wrong time" - UCL

Afbeelding bovenaan dit artikel: Zhang Zongda

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd