Online spreekuur is een uitkomst, maar dan moet de huisarts niet in zijn keuken of slaapkamer gaan zitten

Een nieuwe studie toont aan dat een professionele achtergrond er echt toe doet.

Het ‘online spreekuur’ is in opmars. Dit stelt patiënten in staat om een zorgverlener te spreken via internet of een speciale app. Het houdt in dat de patiënt vanuit zijn eigen huis met een arts kan praten, en dat ook de arts zich niet noodzakelijkerwijs in een praktijkruimte hoeft te bevinden. Maar om een patiënt zo goed mogelijk te helpen, is het wel belangrijk dat de arts een fatsoenlijke achtergrondafbeelding kiest, zo toont een nieuwe studie aan.

Achtergrond
Tegenwoordig werken we allemaal weleens vanuit huis. Maar als een arts niet in zijn eigen praktijk zit, welke achtergrond zou hij dan moeten kiezen? Dat is precies de vraag die onderzoekers in een nieuwe studie hebben gepoogd te beantwoorden. “Het gebruik van telezorg nam snel toe aan het begin van de COVID-19-pandemie,” zegt onderzoeker Nathan Houchens. “Nu lijkt het een blijvend onderdeel van de gezondheidszorg te worden. Daarom is het essentieel om te begrijpen wat patiënten het liefste zien als het gaat om de setting waarin hun zorgverlener zich bevindt.”

Enquête
Om hier meer over te weten te komen, voerde Houchens samen met zijn collega’s een enquête uit. In deze enquête werden meer dan 1200 patiënten gevraagd om hun mening te geven over zeven verschillende achtergronden achter een fictieve arts. Ze moesten beoordelen hoe deskundig, betrouwbaar, zorgzaam, toegankelijk en professioneel de arts leek in elke situatie, en ook hoe comfortabel ze zich zouden voelen bij die zorgverlener.

Verschillende achtergronden achter een arts tijdens een fictief online spreekuur. Afbeelding: Jacob Dwyer, Michigan Medicine

Kantoor met diploma’s
Uit het onderzoek blijkt dat de achtergrond van een arts tijdens het online spreekuur wel degelijk invloed heeft op hoe de patiënt de arts en de geleverde zorg ervaart. Zelfs als de arts zich ver van zijn kliniek of onderzoekskamer bevindt, moet hij toch de indruk wekken alsof hij daar fysiek aanwezig is, zo suggereert de studie. Een virtuele achtergrond met een foto van zijn kantoor kan al voldoende zijn. Nog beter is om een plek te kiezen waar zijn of haar diploma’s aan de muur hangen. Dit geldt vooral als de huisarts de patiënt nog niet eerder heeft gezien, zo schrijven de onderzoekers. Patiënten vinden een thuiskantoor met een boekenplank of een effen achtergrond overigens ook prima.

Keuken of slaapkamer
Wat een arts vooral niet moet doen? In zijn keuken of slaapkamer gaan zitten, zo blijkt uit de bevindingen. Als zorgverleners vanuit huis werken en er is een keuken of bed op de achtergrond te zien tijdens het consult, dan is het beter om een geblurde of virtuele achtergrond te gebruiken. Houchens en zijn collega’s waren zelfs verrast door de sterke afkeer die patiënten hadden voor deze achtergronden. Maar heel weinig patiënten prefereerden een keuken- of slaapkamerachtergrond, slechts 2 procent en 3,5 procent respectievelijk. Daarentegen gaf 35 procent de voorkeur aan een kantoor met diploma’s aan de muur, 18 procent aan een artspraktijk, 14 procent aan een effen achtergrond, en ongeveer hetzelfde percentage aan een thuiskantoor met een boekenplank of een onderzoekskamer.

Indruk
De bevindingen onderstrepen dat een achtergrond er dus wel degelijk toe doet. “Patiënten hebben bepaalde verwachtingen over hoe artsen gekleed moeten zijn en hoe hun werkplekken eruit moeten zien,” legt onderzoeker Sanjay Sain uit. “Deze studie laat zien dat patiënten de voorkeur geven aan traditionele of professionele kleding en werkomgevingen. Diploma’s en referenties herinneren patiënten aan de deskundigheid die ze bij een arts verwachten. Aan de andere kant gaat er iets verloren wanneer de achtergrond een ontspannen en informele thuisomgeving laat zien.”

Andere factoren
Op dit moment analyseert het team meer gegevens uit dezelfde studie om andere factoren te onderzoeken die van invloed zijn op hoe patiënten telezorg ervaren. Ze kijken naar zaken zoals de snelheid van de internetverbinding en hoe goed patiënten de benodigde technologieën kunnen gebruiken. Houchens merkt ook op dat hoewel ze nog niet hebben onderzocht wat artsen vinden van de achtergronden achter patiënten tijdens videoconsulten, deze informatie mogelijk net zo waardevol kan zijn. De omgeving van de patiënt tijdens online spreekuren kan bijvoorbeeld aanwijzingen geven over hoe fysieke en sociale factoren een rol spelen in hun gezondheid. “Het bespreken van zichtbare elementen uit zowel de virtuele achtergrond van een zorgverlener als van een patiënt – kunst en andere hobby-gerelateerde items bijvoorbeeld – kan ook helpen bij het opbouwen van een band,” aldus Houchens.

Al met al laat de studie zien hoe belangrijk een achtergrond dus kan zijn. “Dit benadrukt dat patiënten vaak wel belang hechten aan bepaalde details waar zorgverleners en gezondheidszorgsystemen mogelijk niet veel aandacht aan besteden,” zegt Houchens. “Het is belangrijk om te onthouden dat onze woorden en onze non-verbale gedragingen er wel degelijk toe doen en dat we hier dus ook rekening mee moeten houden.”

Bronmateriaal

"The doctor is in…. but what’s behind them?" - Michigan Medicine
Afbeelding bovenaan dit artikel: Proxima Studio (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd