Online discussieforum doet je welzijn goed

discussieforum

Het wordt vaak als ouderwets gezien: rondhangen op internetfora. Maar onderzoek suggereert nu dat online discussiëren van veel grotere waarde is dan gedacht. De fora zijn goed voor je welzijn en ook offline van invloed.

De onderzoekers verzamelden een aantal mensen die actief waren op internetfora. De proefpersonen waren in twee groepen in te delen. De eerste groep discussieerde over onderwerpen die beschouwd kunnen worden als stigmatiserend (bijvoorbeeld mentale gezondheidsproblemen of een specifieke wijze van opvoeden). De andere groep discussieerde over onderwerpen die niet gerelateerd waren aan een stigma (bijvoorbeeld over sport of het milieu). Alle proefpersonen kregen een aantal vragen over waarom ze actief waren op het discussieforum, in hoeverre hun verwachtingen omtrent het forum vervuld werden en in hoeverre ze zich met andere forumgebruikers konden identificeren. Ook werd de proefpersonen gevraagd hoe tevreden ze waren met hun leven en in hoeverre ze zich offline bezighielden met de onderwerpen die op het forum aan bod kwamen.

Optimistisch beeld
“Onze resultaten schetsen een optimistisch beeld van de ‘old-style’ online discussiefora,” vertelt onderzoeker Louise Pendry. “Vaak zoeken we op fora in de hoop antwoorden te vinden op onze vragen. Maar naast het vinden van antwoorden, laat ons onderzoek zien dat gebruikers vaak ontdekken dat fora een bron zijn van steun, zeker wanneer ze op zoek zijn naar informatie over gestigmatiseerde omstandigheden. Bovendien ontdekten we dat gebruikers van beide soorten fora die actiever de interactie met andere forumgebruikers opzochten sterker bereid waren om betrokken te raken bij offline activiteiten die verband hielden met het forum, zoals vrijwilligerswerk, doneren of campagne voeren.”

“Kortom: hoe meer gebruikers in een forum investeren, hoe meer ze terugkrijgen en de beloning voor zowel de gebruikers als de maatschappij kan significant zijn”

Voordelen
De online fora bleken zo zowel voor individuen als de bredere gemeenschap voordelen te hebben en veel belangrijker te zijn dan werd gedacht. De online fora hielden op een positieve wijze verband met het welzijn van mensen en hadden ook offline invloed. “Wat we hier zien is dat forumgebruikers die sterker betrokken raken ook een sterkere band opbouwen met andere gebruikers,” vertelt onderzoeker Jessica Salvatore. “Ze gaan zich meer identificeren met andere forumgebruikers. En hoe sterker ze zich met anderen gaan identificeren, hoe positiever de invloed op hun mentale gezondheid en hoe groter hun offline betrokkenheid. Kortom: hoe meer gebruikers in een forum investeren, hoe meer ze terugkrijgen en de beloning voor zowel de gebruikers als de maatschappij kan significant zijn.”

Velen zien internetfora vandaag de dag als ouderwets: sociale media overschaduwen de fora. Het verbaasde de onderzoekers dan ook enigszins dat de waarde van internetfora zo groot blijkt te zijn. Ze denken dat echter wel te kunnen verklaren en wijzen erop dat internetfora één van de weinige online plekken zijn waar mensen nog anoniem met elkaar in conclaaf kunnen gaan.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd