Online dating lijkt kans op gelukkig huwelijk te vergroten

  pasgetrouwd

  Steeds meer mensen doen het: online daten. Maar leidt dat online daten ook net zo vaak tot een gelukkig huwelijk als offline dating? Nieuw onderzoek wijst erop van wel. Sterker nog: online daten lijkt tot gelukkigere huwelijken te leiden.

  Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Chicago en de Harvard University in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Ze baseren hun conclusies op een onderzoek onder 19.131 mensen die tussen 2005 en 2012 in het huwelijksbootje stapten. De onderzoekers vroegen deze mensen niet alleen naar hun huwelijksdatum, maar eventueel ook naar de datum waarop ze gescheiden waren. Bovendien werd onderzocht hoe tevreden de proefpersonen met hun huwelijk waren. Ook werd er gekeken naar demografische factoren, zoals de leeftijd, het geslacht, de sociaal-economische status, enzovoort.

  Wie daten online?
  Uit het onderzoek blijkt allereerst dat er de nodige demografische verschillen zijn tussen mensen die online en mensen die offline daten. Zo bleken mannen, mensen die tussen de 30 en 49 jaar oud waren, mensen met een hogere sociaal-economische status en een baan hun echtgenoot of echtgenote vaker online te hebben ontmoet.

  WIST U DAT…

  …een koekje dat met liefde gemaakt is echt lekkerder smaakt?

  Tevreden
  Vervolgens keken de onderzoekers naar het succes van de huwelijken. Ze vergeleken daarbij de huwelijken die voortkwamen uit offline en online dating en nog steeds in stand waren gebleven. Uit dit onderzoek bleek dat echtgenoten die elkaar online ontmoet hadden doorgaans tevredener waren met hun huwelijk dan mensen die elkaar offline hadden leren kennen. Een analyse van de huwelijken die misliepen, wees er bovendien op dat de kans dat mensen scheidden iets kleiner was als zij elkaar online hadden ontmoet. Deze resultaten bleven overeind, zelfs nadat er rekening was gehouden met demografische verschillen tussen de groepen die offline en online op zoek gingen naar liefde.

  Verklaring
  De grote vraag is natuurlijk: hoe is dat online succes te verklaren? Daarover tasten de onderzoekers in het duister. Ze werpen in hun paper vier mogelijke verklaringen op. Of de mensen die online daten, hebben een iets andere persoonlijkheid (zijn bijvoorbeeld impulsiever) of zijn gemotiveerder om een langdurige relatie aan te gaan. Een andere mogelijkheid is dat er online meer keus is en dat mensen er daardoor beter in slagen om een geschikte partner te selecteren. Een derde hypothese is dat mensen zich online meer blootgeven, waardoor ze elkaar beter leren kennen en daardoor een succesvollere relatie hebben. Een andere optie is dat de algoritmes die datingsites gebruiken om mensen bij elkaar te brengen, daadwerkelijk werken. Welke hypothese klopt? Daarvoor is meer onderzoek nodig. En zelfs dan is twijfelachtig of we de succesfactor achter online dating aan kunnen wijzen. De onderzoekers benadrukken namelijk dat de kans dat een huwelijk een succes wordt van heel veel factoren afhangt en de locatie waar mensen elkaar ontmoeten, is slechts één van die vele factoren. Desalniettemin zijn de resultaten hoopgevend, zo vinden de onderzoekers. Steeds meer mensen zoeken hun heil namelijk online.

  Het onderzoek van de wetenschappers werd mede mogelijk gemaakt door eHarmony: een grote online datingsite in de VS. De site was echter niet betrokken bij de data-analyse en had voorafgaand aan het onderzoek aangegeven dat de resultaten – ongeacht of deze online dating in een positief of negatief daglicht zouden zetten – gepubliceerd mochten worden. Verder overzagen twee onafhankelijke statistici het gehele onderzoek en de data-analyse.

  Bronmateriaal

  "Marital satisfaction and break-ups differ across on-line and off-line meeting venues" - PNAS.org
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door David Clow (cc via Flickr.com).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd