Onderzoekers ‘praten’ voor het eerst met een walvis – en dat biedt waardevol inzicht in hoe we ooit met buitenaards leven kunnen communiceren

Wetenschappers hebben voor het eerst een ‘gesprek’ gehad met een walvis. En alhoewel dat op zichzelf al merkwaardig genoeg is, is de achterliggende reden misschien nog wel een stuk interessanter: het experiment is uitgevoerd om uiteindelijk beter de communicatiepatronen van buitenaards leven te kunnen herkennen.

Het lijkt vreemd: waarom zou je walvissen bestuderen als je eigenlijk op zoek bent naar buitenaards leven? Toch is het antwoord een stuk logischer dan je zou denken. Wetenschapper Fred Sharpe heeft meegeholpen met het onderzoek. Hij laat weten: “bultruggen zijn extreem intelligent en ze gebruiken complexe sociale systemen. Daarnaast hebben ze uitgebreide manieren van communiceren met elkaar, waarbij ze bijvoorbeeld zingen of andere geluiden maken.” Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Peer J.

Praten met Twain

Voor het onderzoek hebben de wetenschappers een ‘gesprek’ gehad met Twain, een vrouwelijke bultrug. Hiervoor hebben ze eerder een onderwaterconversatie opgenomen tussen Twain en een aantal andere bultruggen. Enige tijd later hebben ze Twain weer opgezocht en via een onderwaterspeaker het welkomsignaal afgespeeld; een soort walvisgroet die bultruggen gebruiken om elkaar te groeten en om te laten weten waar ze zijn. Twain reageerde op dit signaal door hetzelfde signaal te herhalen terwijl ze rondjes om de boot zwom. Haar timing was hierbij cruciaal. Zo gebruikten de wetenschappers verschillende intervallen tussen het afspelen van de opname om te zien hoe Twain hierop zou reageren. Wat blijkt? Twain deed de intervallen bijna perfect na. Op deze manier konden de wetenschappers dus vaststellen dat Twain inderdaad opzettelijk met hen aan het communiceren was. “Dit is de eerste communicatieve uitwisseling tussen mensen en een bultrug in de ‘taal’ van walvissen”, laat Sharpe weten. Het gesprek duurde ongeveer twintig minuten.

Buitenaards leven

De uitkomsten van het onderzoek zijn significant vanwege een aantal verschillende redenen. Laurence Doyle is een wetenschapper die heeft meegewerkt aan het onderzoek. “Een belangrijke aanname in de zoektocht naar buitenaards leven, is dat aliens geïnteresseerd zijn in het hebben van contact met mensen en zich dus op deze groep willen richten,” legt hij uit. “Het gedrag van bultruggen ondersteunt deze aanname.” Zo is het volgens de wetenschappers cruciaal dat Twain naar de boot zwom. Hieruit blijkt dat nieuwsgierigheid dus blijkbaar een onderdeel is van intelligent leven. En dat zou weer betekenen dat, als er andere intelligente levensvormen aanwezig zijn in het universum, het dus aannemelijk is dat deze met ons zouden willen communiceren.

Vreemde talen herkennen

Er is echter ook nog een tweede belangrijke reden waarom de wetenschappers naar bultruggen hebben gekeken voor dit experiment. Zo is het volgens de onderzoekers niet waarschijnlijk dat buitenaardse talen hetzelfde klinken als de talen waar we bekend mee zijn. Door de communicatiepatronen te analyseren van andere intelligente levensvormen op aarde, wordt het mogelijk om uiteindelijk betere ‘filters’ te ontwikkelen die we kunnen gebruiken in de zoektocht naar buitenaards leven. Hoewel we dus nog absoluut niet weten wat andere intelligente levensvormen ons precies proberen te vertellen, zijn we al wel een stapje dichterbij in het herkennen van dat andere intelligente levensvormen ons iets duidelijk proberen te maken. Het zal dus nog wel even een tijdje duren voordat Twain ons de geheimen van de oceaan zal kunnen vertellen, maar voor nu hebben we een eerste goede ontmoeting achter de rug door heel vaak “Hallo!” te zeggen.

Bronmateriaal

"Whale-SETI: Groundbreaking Encounter with Humpback Whales Reveals Potential for Non-Human Intelligence Communication" - SETI

Afbeelding bovenaan dit artikel: Craig Lambert from Getty Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd