Onderzoekers openen vermeende graftombe van Jezus

Zestig uur hebben wetenschappers de tijd om de tombe – die al eeuwen niet open is geweest – te onderzoeken.

Onderzoekers hebben tijdens restauratiewerkzaamheden de marmeren plaat die de tombe al zeker sinds 1555 bedekt weggehaald, zo meldt National Geographic. De onderzoekers werden verrast door de grote hoeveelheid vulmateriaal eronder, maar hebben goede hoop uiteindelijk op het rotsoppervlak te stuiten waarop Jezus Christus volgens de overlevering na zijn kruisiging ter ruste werd gelegd.

Jeruzalem
De vermeende tombe van Jezus Christus bevindt zich in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. De tombe wordt momenteel onderzocht door wetenschappers van de Nationale Technische Universiteit van Athene, in samenwerking met de National Geographic Society. Zij krijgen zestig uur de tijd om – het voor Christenen heilige monument – verder te verkennen. De onderzoekers hopen met hun onderzoek onder meer meer te weten te komen over de oorspronkelijke vorm van de tombe.

Het heilig graf. Afbeelding: Berthold Werner (via Wikimedia Commons).
Het heilig graf. Afbeelding: Berthold Werner (via Wikimedia Commons).
Johannes
Volgens de Bijbel werd Jezus Christus gekruisigd en door twee van zijn volgelingen – Jozef van Arimathea en Nicodemus – begraven. “Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven,” zo is in het bijbelboek Johannes te lezen. “En er was in de plaats waar hij gekruist was, een hof en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus.” Drie dagen na zijn dood zou Jezus uit het graf zijn opgestaan. Volgelingen die bij het graf wilden rouwen en het lichaam van Jezus wilden balsemen, troffen een leeg graf aan, zo vertelt de Bijbel.

Heilige plek
Lang was de exacte locatie van het graf van Jezus onbekend, maar daar kwam in de vierde eeuw na Christus verandering in. Toen zou Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, het graf ontdekt hebben. Vandaag de dag wordt het graf omhuld door een aedicule – een klein huisje of grafkapel. Het is een heilige plek waar jaarlijks vele pelgrims naar af reizen.

Het bestaan van Jezus
Over het bestaan van Jezus, zijn de historici verdeeld. Sommigen denken dat hij – als historische persoon – echt bestaan heeft en verwijzen daartoe naar oude, niet-Bijbelse bronnen waarin Jezus wordt genoemd en waarin het bestaan van Jezus nooit ontkend wordt. Andere moderne wetenschappers zijn niet overtuigd en stellen dat Jezus nooit heeft bestaan.

Op de site van National Geographic is een uitgebreid verslag te lezen van het onderzoek. Volgende maand zal ook op het televisiekanaal van National Geographic aandacht aan de tombe van Jezus worden besteed.

Bronmateriaal

De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Jlascar (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd