Onderzoekers denken eindelijk te weten waar Hannibal de Alpen overstak

Onderzoekers zouden weleens het antwoord gevonden kunnen hebben op één van de grootste raadsels uit de oudheid: waar stak Hannibal de Alpen over?

Meer dan twee duizend jaar hebben historici, politici en academici getwist over de route die Hannibal genomen zou hebben over de Alpen. Hard archeologisch bewijs bleef al die tijd uit. Tot nu! Deze week publiceerde onderzoekers van Queens University in het blad Archaeometry hun resultaten.

Hannibal

Hannibal was bevelhebber van het Carthaagse leger tijdens de Tweede Punische Oorlog met Rome (218 – 201 v.Chr.). Hij leidde zijn troepen van dertigduizend mannen, zevenendertig olifanten en vijftienduizend paarden en ezels over de Alpen om Italië aan te vallen en de Romeinen op hun knieën te dwingen. Deze tocht wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als één van de beste militaire inspanningen uit de geschiedenis.

Bewijs
Het onderzoek beschrijft de meest waarschijnlijke route die Hannibals troepen namen over de Alpen, onderbouwd met stevig bewijsmateriaal. Volgens de wetenschappers zou Hannibal de Col de Traversette-pas hebben genomen. Deze bergpas ligt op wel 3000 meter hoogte. Bioloog Sir Gavin de Beer had deze plek een halve eeuw geleden ook al geopperd, maar is nooit op grote schaal door de academische gemeenschap geaccepteerd. Het bewijsmateriaal dat onderzoekers nu voor De Beers theorie aanvoeren, kan daar wel eens verandering in brengen.

Massa’s dieren
Om de exacte locatie te kunnen achterhalen, gebruikten de wetenschappers een combinatie van verschillende technieken om de bodem te onderzoeken. Vervolgens konden de onderzoekers aantonen dat in de buurt van de Col der Traversette massa’s dieren de plek passeerden rond 218 v.Chr.: precies in de periode van de Tweede Punische Oorlog met Rome.

“We vonden een dikke laag omgewoelde grond die in verband kan worden gebracht met het passeren van duizenden mensen en dieren,” vertelt onderzoeker Chris Allen. “Ook vonden we in de grond bepaalde bacteriën uit paardenpoep die duizenden jaren kan overleven. We hebben sterk wetenschappelijk bewijs dat deze bacteriën uit de periode stammen van de invasie van Hannibal.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd