Onderzoek toont aan dat hond echt luistert naar wat je zegt

  hondmeisje

  Nieuw onderzoek toont aan dat honden totaal verschillende componenten van menselijke spraak kunnen verwerken. Zo horen ze niet alleen wie er tot ze spreekt en hoe er tot ze gesproken wordt, maar luisteren ze ook naar wat we zeggen.

  Wanneer wij naar iemand anders luisteren, dan horen we niet alleen wat diegene inhoudelijk zegt, maar luisteren we onbewust ook naar hoe deze het zegt. We pikken emoties op, maar bijvoorbeeld ook informatie over de spreker: is het een man, een vrouw, enzovoort.

  Hersenhelften
  Maar hoe zit dat met honden? Kunnen zij ook de verschillende aspecten van onze spraak oppikken? Om een antwoord te vinden op die vraag, verzamelden onderzoekers een aantal honden. Ze zetten een speakertje aan weerszijden van de kop van de hond en lieten spraak horen. De onderzoekers wilden zo achterhalen welk deel van het brein de honden gebruikten om bepaalde aspecten van de spraak te verwerken. Draaide de hond bijvoorbeeld naar links, dan toonde dat aan dat de informatie in de afgespeelde geluiden prominenter in het linkeroor te horen was en dat dus de rechterhersenhelft meer gespecialiseerd was in het verwerken van deze informatie.

  De resultaten
  Wanneer honden commando’s hoorden waarmee ze vertrouwd waren en waarbij de nadruk dus lag op de inhoud van de gesproken woorden, draaiden ze naar rechts. Blijkbaar verwerken ze die informatie met de linkerhersenhelft. Maar wanneer bijvoorbeeld de intonatie in het spraakfragment heel overdreven was, draaiden de honden naar links, wat erop wijst dat ze die informatie met de rechterhersenhelft verwerken. “Dit is heel interessant, omdat onze resultaten suggereren dat het verwerken van de verschillende componenten van onze spraak in het brein van de hond op ongeveer dezelfde wijze als in het brein van de mens verdeeld is tussen de twee hersenhelften,” vertelt onderzoeker David Reby.

  De onderzoekers benadrukken dat hun studie niet bewijst dat honden echt alles wat we zeggen, begrijpen. Maar de resultaten suggereren wel dat de honden niet alleen aandacht besteden aan wie we zijn en hoe we dingen zeggen, maar ook aan wat we zeggen. Ook al begrijpt je hond je dus niet altijd; hij luistert wel degelijk naar wat je zegt.

  Bronmateriaal

  "Dogs hear our words and how we say them" - Cell Press (via Sciencedaily.com)

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd