Onderzoek laat zien hoe oppositiepartijen soms kunnen winnen door gebruik te maken van luchtvervuiling

Wetenschappers hebben ontdekt dat luchtvervuiling ervoor kan zorgen dat stemgerechtigden uiteindelijk andere keuzes maken.

Tijdens een recent onderzoek hebben Maastrichtse wetenschappers ontdekt dat hevige luchtvervuiling ervoor kan zorgen dat stemmers eerder kiezen voor oppositiepartijen dan voor regerende partijen. Door het inademen van ongezondere lucht kan het besluitvormingsproces aangetast worden, waardoor negatieve emoties uiteindelijk toenemen in hevigheid. Hierdoor willen mensen sneller een tegengeluid laten horen. Wetenschapper Nico Pestel heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij vertelt aan Scientias.nl: “Ons onderzoek benadrukt de noodzaak om beter te begrijpen hoe luchtvervuiling de besluitvorming beïnvloedt. Stemgedrag is een voorbeeld van zo’n beslissing – één die natuurlijk erg belangrijk is voor de samenleving. In de toekomst moeten we ook onderzoeken hoe de impact van luchtvervuiling uitpakt in verschillende situaties en types van besluitvorming.” Het onderzoek is gepubliceerd in het blad PNAS.

Fijnstof
Voor het onderzoek hebben de wetenschappers Duitse stemresultaten onderzocht en deze vervolgens gekoppeld aan gegevens over lokale luchtvervuiling. In totaal hebben ze 60 verkiezingen onderzocht, verspreid over een periode van 18 jaar. Hieruit bleek dat toenames aan fijnstof in de lucht op lokaal niveau kunnen zorgen voor een 2% verschil in stemuitslag. Landelijk betekent dit al snel een verschil van 4% ten opzichte van verkiezingen die plaatsvonden met schonere lucht. Pestel legt uit hoe ze dit hebben onderzocht: “We hebben een causaal effect geschat op basis van variaties in luchtvervuiling op verschillende verkiezingsdata binnen dezelfde regio’s om zo het effect van luchtvervuiling te onderscheiden van het effect dat lokale gebeurtenissen kunnen hebben. Daarvoor maken we gebruik van afwijkingen van de gemiddelde vervuilingsniveaus op verkiezingsdagen in de regio’s.”

Deze verschillen in luchtvervuiling zijn belangrijk, omdat uit onderzoek meermaals is gebleken dat het inademen van fijnstof ons gedrag flink aan kan tasten. Pestel: “Luchtvervuiling heeft zowel onmiddellijke als chronische effecten op de menselijke gezondheid. Ons onderzoeksproject over de effecten van luchtvervuiling op stemgedrag zijn wij dan ook begonnen naar aanleiding van eerder onderzoek naar de effecten van luchtvervuiling op de productiviteit en cognitieve prestaties van bijvoorbeeld voetballers en schakers. De reden hiervoor is dat luchtvervuiling verschillende organen aan kan tasten, variërend van lichte irritaties van de bovenste luchtwegen tot chronische ademhalings- en hartziekten, longkanker, acute ademhalingsinfecties en astma-aanvallen. Op korte termijn kunnen de uiteindelijke gezondheidseffecten leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn en een lager welzijn, wat de besluitvorming kan beïnvloeden.”

Besluitvorming
De resultaten van het onderzoek onthullen een nieuw nadeel van luchtvervuiling. Zo laat Pestel weten dat in vier verkiezingen het effect van luchtvervuiling een doorslaggevend verschil zou kunnen hebben gemaakt. Alhoewel luchtvervuiling vooralsnog dus nog niet op grote schaal voor andere verkiezingsuitslagen zorgt, is het voor wetenschappers al wel belangrijk om het negatieve effect hiervan op verkiezingsuitslagen beter te begrijpen. Pestel sluit dan ook af: “Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen in risicovolle situaties, zoals investeringen, voorzichtiger zijn als er veel luchtvervuiling is. Daarentegen kunnen ze bij het plegen van gewelddadige misdaden juist impulsiever of agressiever handelen. Het is cruciaal om te verkennen waarom luchtvervuiling verschillende reacties veroorzaakt, afhankelijk van de situatie en het type beslissing. Een andere belangrijke onderzoeksrichting is om te onderzoeken hoe langdurige veranderingen in luchtvervuiling stemgedrag beïnvloeden, vooral omdat onze studie aantoont dat korte-termijn veranderingen kunnen beïnvloeden hoe mensen stemmen, zelfs wanneer ze de vervuilingsniveaus niet opmerken.”

Bronmateriaal

"Onderzoek laat zien hoe luchtvervuiling ons stemgedrag beïnvloedt" - Maastricht University
Interview met Nico Pestel
Afbeelding bovenaan dit artikel: Marek Piwnicki from Pexels (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd