Onderzoek bewijst: vrouwen zijn helemaal niet emotioneler dan mannen

Nog altijd heerst het stereotype beeld dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen. Maar onderzoekers vegen dat vooroordeel nu van tafel.

Vaak wordt gedacht dat mannen en vrouwen op verschillende manieren emoties verwerken. En dat zou erin resulteren dat vrouwen een stuk emotioneler zijn. Dit houdt in dat ze sneller door emoties worden overweldigd en bijvoorbeeld eerder huilen, lachen of boos worden. Maar in hoeverre klopt dit vooroordeel over vrouwen eigenlijk?

Interpretatie
Volgens onderzoekers in een nieuwe studie ligt het er maar net aan hoe bepaalde gevoelens worden geïnterpreteerd. Zo worden sommige gevoelens – denk aan enthousiasme, nervositeit of kracht – vaak verschillend tussen de twee geslachten opgevat. “Een man wiens emoties fluctueren tijdens een sportwedstrijd word bijvoorbeeld eerder beschreven als ‘gepassioneerd’, terwijl een vrouw wiens emoties veranderen als gevolg van een gebeurtenis – zelfs als deze wordt uitgelokt – vaak irrationeel wordt genoemd,” zegt onderzoeker Adriene Beltz.

Studie
In een nieuwe studie namen de onderzoekers de proef op de som. 75 dagen lang volgden ze 142 mannen en vrouwen om meer te leren over hun dagelijkse emoties, zowel positieve als negatieve. De vrouwen werden over vier groepen verdeeld. Vrouwen die in de eerste groep werden ingedeeld, gebruiken geen anticonceptie terwijl de vrouwen in de drie andere groepen wel verschillende vormen van orale anticonceptiemiddelen gebruiken.

Man versus vrouw
De onderzoekers vergeleken de geslachten met elkaar. En dat leidt tot een interessante conclusie. Zo blijkt dat ze weinig tot geen verschillen vonden tussen de mannen en de verschillende groepen vrouwen. Dit suggereert dat de emoties van mannen in dezelfde mate fluctueren als die van vrouwen – hoewel waarschijnlijk om verschillende redenen.

Anticonceptie
Daarnaast vergeleken de onderzoekers tevens de verschillende groepen vrouwen met elkaar. Want heeft het gebruik van anticonceptie nog invloed op emoties? “We hebben geen betekenisvolle verschillen gevonden tussen de groepen vrouwen,” zegt Beltz. “Dit verduidelijkt dat emotioneel hoogte- en dieptepunten aan veel verschillende dingen kunnen liggen – niet alleen hormonen.”

De bevindingen hebben vergaande implicaties. Vrouwen worden namelijk vaak uitgesloten van sommig onderzoek, deels vanwege de veronderstelling dat fluctuaties in de hormoonhuishouding tot variaties in emoties leidt. “Maar onze studie levert op unieke wijze psychologische gegevens die aantonen da de rechtvaardiging voor het uitsluiten van vrouwen – op basis van het idee dat fluctuerende eierstokhormonen leiden tot emoties die experimenten in de war sturen – ongegrond zijn,” aldus Beltz.

Bronmateriaal

"Men, women ride the same emotional roller coaster" - University of Michigan

Afbeelding bovenaan dit artikel: Julia Avamotive via Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd