Onderzoek bevestigt: langere mensen hebben inderdaad grotere kans op verschillende veelvoorkomende ziektes

Het is enigszins slecht nieuws voor Nederlanders, het langste volk ter wereld.

Nederlanders zijn het langste volk ter wereld. In 2020 was ruim een op de vijf jonge mannen minstens 1.90 meter lang en 7 procent was langer dan 1.95 meter. Onder vrouwen haalde bijna een op de tien minstens 1.80 meter. Hoewel lang zijn soms handig kan zijn, heeft het ook wat nadelen. Want volgens onderzoekers lopen langere mensen meer risico op bepaalde ziektes.

Verband lengte en ziekte
Het idee dat er een verband bestaat tussen lengte en ziekte is niet nieuw. Verschillende studies hebben namelijk al gesuggereerd dat lange mensen een grotere kans hebben op veelvoorkomende ziektes, variërend van hartaandoeningen tot kanker. Wetenschappers worstelden echter met de vraag of daadwerkelijk hun lengte de boosdoener is, of factoren die van invloed zijn op iemands lengte, zoals voeding en sociaaleconomische status.

Belangrijk
Volgens onderzoeker Sridharan Raghavan is het echter belangrijk dat hier meer duidelijkheid in komt. “Omdat lengte gemakkelijk te meten is, kan het een belangrijk hulpmiddel zijn om de relatie tussen groei en ziekte beter te begrijpen,” legt hij in gesprek met Scientias.nl uit. “Daarnaast meten we vaak onze lengte terwijl we opgroeien. En dus kan onderzoek hiernaar ook helpen bij de preventie van sommige ziektes.”

Studie
In de nieuwe studie probeerden de onderzoekers de verstorende factoren te onttrekken door afzonderlijk te kijken naar het verband tussen verschillende ziektes en de lengte van een persoon. Het team analyseerde hiervoor genetische- en gezondheidsgegevens van meer dan 250.000 volwassenen. Daarnaast namen ze meer dan 1000 aandoeningen en algemene eigenschappen in ogenschouw. Dit maakt het de grootste studie naar het verband tussen lengte en ziekte tot nu toe.

Aandoeningen
De resultaten bevestigen eerdere bevindingen. Zo blijkt dat lang zijn inderdaad gekoppeld is aan een hoger risico op bepaalde veelvoorkomende aandoeningen, waaronder hartritmestoornissen en spataderen. Daarnaast brachten de onderzoekers ook nieuwe verbanden aan het licht. Langere mensen blijken namelijk vatbaarder voor zenuwschades, waarbij de zenuwen in het lichaam worden aangetast. Ook blijken ze een hoger risico te lopen op huid- en botinfecties. Aan de andere kant lijden lange mensen minder vaak aan coronaire hartziektes, een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol.

Oorzaken
Waarom dit zo is? Helaas kunnen we naar mogelijke oorzaken in de meeste gevallen alleen nog gissen. “Het verband tussen lengte en hartritmestoornissen wordt al enkele jaren erkend, maar voor zover ik weet blijft de reden onzeker,” zegt Raghavan. “Wat betreft de spataderen suggereren studies dat de druk op de aderen bij langere mensen hoger is. Dit is ook de reden waarom langere mensen vaker last hebben van stolsels in hun aderen. De exacte oorzaak moet echter nog beter worden bestudeerd.” Ondanks dat we dus nog niet precies weten waarom, blijken de verbanden onomwonden. “Klinische experts bevestigden dergelijke associaties op basis van hun klinische ervaring,” gaat Raghavan verder. “Zo zien ze bijvoorbeeld in de praktijk inderdaad vaak dat langere mensen eerder last hebben van perifere neuropathie (een dysfunctie van één of meerdere perifere zenuwen, red.). De oorzaak is nog onzeker, maar ik hoop dat we daar in de komende jaren meer over te weten zullen komen.”

Op de vraag vanaf welke specifieke lengte het risico op de genoemde ziektes met name toeneemt, moet Raghavan ons het antwoord schuldig blijven. “Dat hebben we niet bestudeerd,” zegt hij. “We zagen de lengte als een continue variabele in plaats van als een drempel.”

Risico beperken
De bevindingen uit de studie lijken voor ons, het langste volk ter wereld, misschien enigszins zorgelijk. Toch kunnen we ook wat doen om het risico op bepaalde ziektes te verminderen. En wel door er een gunstige levensstijl op na te houden. “Hoewel je niet echt invloed hebt op hoe lang je wordt, kun je er wel voor kiezen om niet te roken, genoeg fysiek te bewegen en een gezond gewicht te behouden,” somt Raghavan op.

Volgens de onderzoeker zijn de bevindingen uit de studie een belangrijk startpunt. “Ik denk dat onze resultaten een eerste stap zijn om lengte op te nemen in de beoordeling van ziekterisico’s,” zo stelt hij. “We identificeerden namelijk aandoeningen waarvoor lengte echt een risicofactor kan zijn. Onze studie is dus geen eindpunt, maar biedt hopelijk een startpunt voor toekomstige studies op twee gebieden. Ten eerste om na te gaan of lengte kan helpen bij het identificeren van mensen die een groter risico lopen op bepaalde aandoeningen. En ten tweede, voor het begrijpen van de biologische mechanismen. Deze mechanismen zijn waarschijnlijk verschillend voor verschillende aandoeningen. Maar hopelijk geeft onze studie enige richting aan toekomstige studies en laat het een gemene deler zien die ten grondslag kan liggen aan bepaalde ziektes.”

Bronmateriaal

"A person's height impacts their risk of multiple diseases" - PLOS (via EurekAlert)

Interview met Sridharan Raghavan

Afbeelding bovenaan dit artikel: Mahesh Patel via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd