Is oma apathisch? Misschien krimpt haar brein wel!

oma

Heeft oma niet meer zoveel interesse in de wereld om haar heen? Het kan erop wijzen dat haar brein aan het krimpen is. Dat suggereert nieuw onderzoek.

De onderzoekers verzamelden 4354 ouderen (gemiddelde leeftijd was 76 jaar) zonder dementie. Alle proefpersonen ondergingen een MRI-scan. Ook kregen ze vragen voorgeschoteld die de mate van apathie (aan de hand van symptomen als gebrek aan interesse, emotie, energie) maten.

Witte stof
Proefpersonen die twee of meer symptomen van apathie vertoonden, bleken in vergelijking met mensen die minder dan twee symptomen vertoonden een 1,6 procent kleiner volume grijze stof te hebben. Ook hadden ze een 1,6 procent kleiner volume witte stof. De resultaten veranderden niet wanneer de onderzoekers de proefpersonen met symptomen van depressie uitsloten.

Herinneringen
Grijze stof speelt een cruciale rol wanneer we nieuwe dingen leren en herinneringen opslaan. Witte stof verbindt diverse delen van het brein met elkaar. Apathie kan in dit geval dus een eerste aanwijzing zijn dat er iets mis is in het brein.

Het onderzoek wijst erop dat ouderen – zonder depressie – die geen interesse meer hebben in de wereld om hen heen, liever thuis blijven dan uitgaan, hun belangstelling voor hobby’s kwijtraken en minder emoties vertonen, wel eens te maken kunnen hebben met een krimpend brein. “Net zoals signalen van geheugenverlies op een ziekte in het brein kan wijzen, kan apathie wijzen op onderliggende veranderingen,” stelt onderzoeker Lenore J. Launer. “Symptomen van apathie komen veel voor onder ouderen zonder dementie. En het feit dat proefpersonen in onze studie apathisch waren zonder dat ze last hadden van een depressie zou ervoor moeten zorgen dat we onze aandacht richten op hoe apathie op zichzelf kan wijzen op een hersenziekte.”

Bronmateriaal

"In Old Age, Lack of Emotion and Interest May Signal Your Brain Is Shrinking" - AAN.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Windchaser (via Freeimages.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd