Olie: terug van nooit weggeweest?

Twee nieuwe wetenschappelijke rapporten tonen aan dat de olie nog weelderig in de Golf van Mexico ronddobbert. Volgens onderzoeker Charles Hopkinson bevindt zich nog zeker 80 procent van de 4.1 miljoen vaten olie in de Golf. Dat is in strijd met de berichtgeving van de Amerikaanse overheid: die beweerde dat 75 procent van de olie onschadelijk was gemaakt.

Hopkinson baseert zich op een analyse van schattingen die de overheid op 2 augustus vrijgaf. Volgens Hopkinson zijn de cijfers verkeerd geïnterpreteerd en is van de 75 procent die de Amerikaanse overheid aandraagt geen sprake. “Het idee dat 75 procent van de olie weg is en geen gevaar meer voor het milieu vormt, is absoluut incorrect,” zo vertelt hij.

Kloven
Een tweede groep onderzoekers van de universiteit van South-Florida verdiepte zich ook in de materie en concludeert – onafhankelijk van Hopkinson – dat oliepluimen die eerder onder het wateroppervlak voorkwamen zich nu in sedimenten in kloven ophouden. Op sommige plaatsen is die olie zeer giftig tot dodelijk giftig voor zeedieren. Ook concluderen de onderzoekers dat de olie zich veel verder naar het oosten op de zeebodem heeft gesetteld.

Impact
Professor Samantha Joye van de universiteit van Georgia kan zich de resultaten van de onderzoekers goed voorstellen. Wetenschappelijk gezien is er volgens haar geen enkel bewijs voor de claim die de Amerikaanse overheid eerder deze maand neerlegde. “Wat we proberen aan te tonen is dat de impact van de olie er nog steeds is. Er zit olie in het water, er is olie op de zeebodem en dat heeft invloed op het systeem.”

Verdwenen?
De Amerikaanse overheid beweerde begin deze maand dat zo’n 75 procent van de olie is ‘verdwenen’. Een belangrijk deel daarvan is met behulp van dispergeermiddelen afgebroken en mag om die reden eigenlijk niet als ‘verdwenen’ worden bestempeld, zo vinden onderzoekers. Want ook afgebroken oliedeeltjes kunnen nog invloed hebben.

De cijfers van de Amerikaanse overheid werden eerder ook al in twijfel getrokken. Zo legde oceanograaf Ian McDonald uit dat de schattingen van de overheid gebaseerd waren op modellen en extrapolaties. Echte harde cijfers had de regering van Obama niet, zo merkte hij op.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd