Olie bedreigt scheepswrakken

Niet alleen de flora en fauna, ook de rijke geschiedenis van de VS dreigt door de olieramp in de Golf van Mexico besmet te raken. In de Golf liggen vele houten scheepswrakken, vissersdorpjes, piratenkolonieën en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat alles dreigt door de ramp voorgoed verloren te gaan.

De meeste historische schatten zijn – hoe ironisch – door de oliemaatschappijen ontdekt toen deze gingen boren voor boorplatformen zoals Deepwater Horizon. Een groot deel van de schatten ligt dan ook binnen een straal van 32 kilometer ten opzichte van het olielek. En de olie dreigt op korte termijn op de historische schatten te landen.

Duiken
“Mensen beschouwen deze (archeologische vondsten, red.) als verloren, maar met de innovatieve duiktechnieken van vandaag de dag zijn deze scheepswrakken heel gemakkelijk toegankelijk,” vertelt Steven Anthony van de organisatie Maritime Archaeological and Historical Society. “Als de olie op de bodem belandt, is het gevaarlijk voor duikers om daar naartoe te gaan. De olieramp legt alle onderzoeken stil.”

Roekeloos
Maar dat is nog niet alles. Tijdens de Exxon Valdez-ramp liep het schoonmaken van met olie besmeurde gebieden uit in muiterij en vernietiging van historische schatten. Vandaar dat archeologen nauw samenwerken met het bedrijf dat door BP is ingehuurd om de Golf schoon te maken. Maar hoe lang tellen de belangen van het cultureel erfgoed nog? BP wordt door de Amerikaanse overheid zodanig onder druk gezet dat de grote schoonmaak steeds sneller en dus ook roekelozer wordt. Bulldozers worden gebruikt om eilanden op te werpen en dammen te bouwen die de olie moeten tegenhouden. De kans is aanwezig dat daarbij het één en ander verloren gaat.

Voetafdruk
En dat tot groot verdriet van de archeologen. De Golf is namelijk één grote archeologische vindplaats. “Ik vond hier overal keramiek,” vertelt archeoloog Courtney Cloy. Het zijn stukjes van een rijke en tot op heden onaangeroerde geschiedenis. “Wij moeten onze voetafdruk op deze gebieden zo klein mogelijk houden.”

Het is onduidelijk of BP ook financieel verantwoordelijk gehouden kan worden voor het verloren gaan van cultureel erfgoed. De rechter en milieuonderzoeken moeten daarover duidelijkheid verschaffen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd