Oefen u slim: redeneringsoefeningen veranderen het brein

Nieuw onderzoek wijst erop dat intensief trainen om logisch te kunnen redeneren, het brein verandert en er zelfs voor kan zorgen dat het IQ van een jongvolwassene hoger wordt.

Die conclusie trekken wetenschappers nadat ze 47 studenten bestudeerden. De studenten moesten binnenkort hun LSAT afleggen: een toets die – indien goed afgelegd – leidt tot toelating aan een rechtenfaculteit. 24 van de 47 studenten trainden in de drie maanden voor ze de toets aflegden 100 uur. Het belangrijkste doel van de training is (beter) leren redeneren. De 23 andere studenten vormden een controlegroep: zij oefenden niet. Voorafgaand aan de drie maanden en nadat de drie maanden voor de toets verstreken waren, ondergingen alle studenten een hersenscan.

Resultaten
De studenten die intensief voor de LSAT getraind hadden, hadden aanzienlijk meer verbindingen tussen de frontale kwabben van hun brein en tussen de frontale en pariëtale kwabben van hun brein, zo schrijven de onderzoekers in het blad Frontiers in Neuroanatomy. “Veel mensen geloven nog steeds dat een mens slim is of niet en dat je wel kunt oefenen voor een toets, maar dat je niet in staat bent om je brein fundamenteel te veranderen,” vertelt onderzoeker Silvia Bunge. “Onze studie geeft een positievere boodschap af. Hoe je presteert tijdens zo’n test geeft niet aan hoe succesvol je in de toekomst zult zijn, maar reflecteert hoe sterk je eerder cognitief bij de materie betrokken was.”

WIST U DAT…

Nieuw
Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat simpele taken zoals het bespelen van een muziekinstrument ervoor kunnen zorgen dat het brein verandert. Dat dat ook het geval is als het gaat om complexe en abstracte taken zoals logisch redeneren – waarbij meerdere delen van het brein betrokken zijn – is echter nieuw. “Ik vind dit een opwindende ontdekking,” vertelt professor John Gabrieli. “Het laat zien dat verbindingen in het brein die belangrijk zijn voor denken en redeneren ook bij volwassenen heel plastisch blijven.”

IQ
Het is heel aannemelijk dat studenten die intensief voor hun LSAT trainden door de nieuwe verbindingen in hun brein ook hoger zouden scoren tijdens een IQ-test. “Mensen nemen aan dat IQ-tests enkele stabiel eigenschappen van een individu meten, maar wij denken dat die aanname niet klopt,” stelt Bunge. “We denken dat de vaardigheden die tijdens een IQ-test worden gemeten variëren, afhankelijk van de cognitieve activiteit van een persoon.”

Het onderzoek roept ook de nodige vragen op. Zo is nog onduidelijk of de veranderingen in het brein van de studenten tijdelijk van aard zijn of gedurende langere tijd in stand blijven.

Bronmateriaal

"Intense prep for law school admission test alters brain structure" - Berkeley.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Camazine (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd