Oceanen zijn zuurder dan ooit

De oceanen zijn in 20 miljoen jaar nog nooit zo zuur geweest. Dat concluderen onderzoekers. Als de trend voortzet dan zullen de oceanen in 2100 150 procent zuurder zijn dan voor de industriële revolutie het geval was. En dat is een probleem dat nog eens bovenop de klimaatverandering komt.

Het zeewater wordt zuurder doordat koolstofdioxide in combinatie met water bijtend wordt. Hierdoor is het voor koralen, kreeften, krabben en oesters lastig om hun beschermende schelpen te bouwen.

Schelpdieren
“De verzuring van de oceanen is een dubbel probleem omdat het nog eens bovenop de klimaatverandering plaatsvindt,” meent onderzoeker Jelle Bijma. “In de kustgebieden rond de Middellandse Zee en de Noordzee leven veel calcificerende organismen zoals schelpdieren. En zij kunnen heel gevoelig zijn voor de grote veranderingen in de hoeveelheid koolstofdioxide.”

Opgeslokt
In de afgelopen 200 jaar zijn de oceanen dertig procent zuurder geworden. Dat betekent dat de wateren samen zo’n 430 miljard ton aan koolstofdioxide hebben opgeslokt. Dat is ongeveer één derde van alle uitstoot sinds het begin van de industriële revolutie.

Uitsterven
De wetenschappers hebben wel een idee van wat er gaat gebeuren als de verzuring doorzet. Uit fossiele resten is gebleken dat de oceanen 55 miljoen jaar geleden plots veel zuurder werden. Daardoor stierven vele diersoorten op de oceaanbodem uit. De verzuring zou in die tijd veroorzaakt zijn doordat methaan op natuurlijke wijze is vrijgekomen.

De dieren die een schelp bouwen om te overleven, zijn het meest kwetsbaar. Bepaalde soorten planten zijn juist gebaat bij de zure en warmere omstandigheden. De onderzoekers pleiten met hun studie voor meer onderzoek en een nieuw protocol waarmee de klimaatverandering hopelijk een halt kan worden toegeroepen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd