“Oceanen zijn over 40 jaar leeg”

In 2050 zijn de oceanen leeg. Dit is een conclusie van de Verenigde Naties. “Als we op de huidige voet doorgaan, dan is er over veertig jaar geen vis meer”, vertelt Pavan Sukhdev van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Oplossing: de visindustrie fundamenteel herstructureren.

Het rapport is samengesteld door de afdeling ‘Groene Economie’ binnen het Milieuprogramma van de VN. In het rapport, dat later dit jaar verschijnt, concluderen interne en externe experts dat de visramp vermeden kan worden als overheden snijden in de subsidies voor vissersvloten. Ook denken de Verenigde Naties dat het goed is om vis meer ruimte te geven in oceanen, bijvoorbeeld door beschermde zones uit te zetten.

Als vis verdwijnt uit de oceanen, is dat niet alleen een milieukwestie. Een miljard mensen, vooral in arme landen, zijn qua voedsel afhankelijk van vis. Het is hun voornaamste bron van proteïnen. Daarnaast zijn er wereldwijd 35 miljoen vissers op twintig miljoen boten. Ongeveer 170 miljoen bannen zijn direct of indirect afhankelijk van de vissector. Het totale web van mensen die financieel erop achteruit gaan door het instorten van de vismarkt is gigantisch. Vele honderden miljoenen mensen gaan de dupe worden.

De VN meent dat dertig procent van de vispopulatie al is ingestort. Sukhdev beweert dat de capaciteit van vissersboten vijftig tot zestig procent hoger is dan het moet zijn.

De Verenigde Naties noemen twee opties: het uitzetten van beschermde gebieden, om zo de vispopulatie te laten groeien. Of kleinere visboten bouwen, zodat vissers minder vis mee kunnen nemen.

Of de tweede optie gaat werken? Het is te betwijfelen. Scientias.nl heeft uit betrouwbare bronnen vernomen dat tegenwoordig in Nederland nog steeds boten worden gebouwd met geheime vakken, waarin extra vis opgeslagen wordt. Hierdoor brengen vissersboten meer vis mee dan afgesproken. De extra vis wordt zwart doorverkocht aan restaurants en viskramen. Als de overheid de vispopulatie wil redden, moeten dit soort wanpraktijken harder bestraft worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd