Oceanen hebben veel meer warmte opgeslokt dan gedacht

Het suggereert dat de aarde veel gevoeliger is voor onze uitstoot dan werd aangenomen.

Dat is te lezen in het blad Nature. In hun onderzoekspaper melden Amerikaanse wetenschappers dat de oceanen tussen 1991 en 2016 naar schatting meer dan 13 zettajoules (zie kader) aan warmte-energie hebben opgenomen.

Joule
Een joule is de standaard eenheid voor energie. Een zettajoule is een joule gevolgd door maar liefst 21 nullen.

De schatting van de Amerikaanse onderzoekers valt veel hoger uit dan de schatting waarmee het Intergovernmental Panel on Climate Change in 2014 op de proppen kwam. Heel concreet wijst het nieuwste onderzoek erop dat de oceanen zo’n 60% meer warmte-energie hebben opgenomen dan gedacht. “Stel je voor dat de oceaan slechts 9 meter diep zou zijn,” aldus onderzoeker Laure Resplandy. “Onze data laten zien dat de oceaan dan sinds 1991 elk decennium met 6,5 graad Celsius zou zijn opgewarmd. In vergelijking: de schatting uit het laatste rapport van het IPCC zou overeenkomen met een opwarming van slechts vier graden Celsius per decennium.”

Gevoelig
De aarde warmt op. Maar onderzoekers weten al langer dat het grootste deel van die overtollige warmte in de oceanen verdwijnt. Grote vraag is dan natuurlijk om hoeveel warmte het precies gaat. Dit onderzoek onthult dat de oceanen veel meer warmte opnemen dan werd aangenomen en dat betekent dat er veel minder warmte aan de aarde ontsnapt dan gedacht. Misschien wel de belangrijkste conclusie die je op basis van dit onderzoek kunt trekken, is dat onze planeet veel gevoeliger is voor de opwarmende effecten van onze broeikasgassen dan werd aangenomen. En die klimaatgevoeligheid is weer heel belangrijk als je wilt berekenen hoe sterk we onze uitstoot terug moeten schroeven om de opwarming van onze planeet te beperken. Hoe gevoeliger de planeet voor opwarming is, hoe sterker we onze uitstoot terug moeten dringen.

In de afgelopen tien jaar zijn onderzoekers het er over eens geworden dat het zaak is dat we de opwarming van onze planeet tot maximaal 2 graden Celsius beperken. Om dat te bewerkstelligen, zullen we onze uitstoot terug moeten dringen. Afgaand op dit onderzoek moet de uitstoot veel sterker worden beperkt dan aangenomen. Zo moeten we onze uitstoot van CO2 – het belangrijkste broeikasgas dat door ons toedoen vrijkomt – naar schatting 25% sterker terugdringen dan men op basis van eerdere schattingen dacht.

Correctie
Inmiddels hebben de auteurs een verklaring afgegeven waarin ze stellen dat hun studie enkele correcties behoeft. Deze correcties “beïnvloeden de gemiddelde snelheid van de opwarming en nog belangrijker, de onzekerheid in onze berekening,” aldus onderzoeker Ralph Keeling. “We verwachten dat het gecombineerde effect van deze twee correcties een kleine impact heeft op onze berekeningen van de totale warmte-opname, maar wel een grotere foutmarge met zich meebrengt.”

Bronmateriaal

"Earth's oceans have absorbed 60 percent more heat than previously thought" - Scripps Institution for Oceanography

Afbeelding bovenaan dit artikel: Pexels / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd