Nog steeds roken dagelijks bijna 1 miljard mensen

En meer dan 1 op de 10 sterfgevallen wereldwijd is te herleiden naar tabak.

Het aantal rokers is tussen 1990 en 2015 afgenomen met zo’n 28 procent (voor mannen) en 34 vrouwen (voor vrouwen). Maar doordat de wereldbevolking groeit, neemt het aantal mensen dat dagelijks rookt jaar na jaar toe. Inmiddels zijn er nog steeds zo’n 933 miljoen mensen die dagelijks roken. Dat is te lezen in The Lancet.

China
De meeste mannelijke rokers vinden we in China (254 miljoen), India (91 miljoen) en Indonesië (50 miljoen). Samen herbergen deze drie landen de helft van alle rokende mannen op aarde. De meeste vrouwelijke rokers treffen we aan in de VS (17 miljoen), China (14 miljoen) en India (13,5 miljoen). Deze drie landen herbergen ongeveer 25 procent van alle rokende vrouwen.

In Nederland

In 2015 rookte 16,6 procent van de Nederlandse vrouwen en 19 procent van de Nederlandse mannen. Ook in ons land daalt het aantal rokers. Tussen 2005 en 2015 nam het aantal vrouwelijke rokers elk jaar met 2,2 procent af. In diezelfde periode nam het aantal mannelijke rokers elk jaar met 2,7 procent af.

Belangrijke doodsoorzaak
Roken is ondertussen nog steeds de op één na belangrijkste doodsoorzaak. Meer dan 11 procent van de sterfgevallen in 2015 was toe te schrijven aan roken. Het gaat dan om zo’n 6,4 miljoen sterfgevallen. Maar dan de helft van deze aan roken gerelateerde sterfgevallen vonden plaats in vier landen: China, India, de VS en Rusland.

Succesverhalen
Er zijn verschillende landen waarin het aantal rokers de afgelopen jaren scherp is afgenomen. Een voorbeeld is India dat zich in 2005 aansloot bij het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie. In het land mag sindsdien in veel openbare gelegenheden en kantoren niet meer gerookt worden, ook zijn advertenties van de tabaksindustrie aan banden gelegd en prijken op verpakkingen waarschuwingen voor de effecten die roken op de gezondheid heeft. De maatregelen missen hun uitwerking niet. Zo is tussen 2005 en 2015 het aantal rokende mannen in India gemiddeld elk jaar met 3 procent afgenomen. En ook in Brazilië is het aantal rokers enorm afgenomen sinds het land de FCTC omarmde. Sinds 1990 is het aantal mannelijke rokers met maar liefst 57 procent afgenomen. Het aantal rokende vrouwen daalde met 56 procent.

Er zijn echter ook landen waarin het aantal rokers toeneemt. Zo is het aantal vrouwelijke rokers sterk toegenomen in Oost-Europa. De onderzoekers schrijven dat toe aan het feit dat de tabaksindustrie sinds de jaren negentig haar pijlen op dit gebied gericht heeft. De onderzoekers waarschuwen dat iets soortgelijks kan gaan gebeuren in Sub-Sahara-Afrika nu de tabaksindustrie zijn markt probeert uit te breiden en ongetwijfeld zal proberen te profiteren van het feit dat Afrikaanse landen vaak de middelen missen om de marketing van de tabaksfabrikanten het hoofd te bieden.

Bronmateriaal

"Nearly 1 billion people still smoke daily" - Institute for Health Metrics and Evaluation

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd