Nog nooit zoveel broeikasgassen in onze atmosfeer

Een nieuw record: nog nooit bevonden zich zoveel broeikasgassen in de atmosfeer als in 2010. En ze nemen ook steeds sneller toe.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de World Meteorological Organization (WMO). “Zelfs als we erin zouden slagen om vanaf vandaag geen broeikasgassen meer uit te stoten – en dat is helemaal niet aan de orde – zouden ze nog decennialang in de atmosfeer hangen en onze planeet en ons klimaat aantasten,” vertelt Michel Jarraud namens WMO.

CO2
De onderzoekers namen diverse broeikasgassen onder de loep. Bijvoorbeeld koolstofdioxide (CO2). Dit goedje heeft de grootste invloed op ons klimaat. Sinds 1750 is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer met 39 procent gestegen. En tussen 2009 en 2010 steeg die hoeveelheid enorm sterk: namelijk met 2,3 ppm (deeltjes per miljoen). Er is nu sprake van 389 ppm. Dat is aanzienlijk meer dan voor het begin van de industriële revolutie: toen was er 10.000 jaar lang sprake van zo’n 280 ppm. Nog nooit bevond zich zoveel CO2 in de atmosfeer als nu.

WIST U DAT?

…extreme klimaatverandering bijna onvermijdelijk is geworden?

Methaan
Een ander broeikasgas is methaan. Tussen 1999 en 2006 was de hoeveelheid methaan in de atmosfeer redelijk stabiel. Maar nu stijgt het weer. Hoe dat komt, is onduidelijk. Mogelijk komt methaan vrij door het smelten van permafrost. Onderzoek moet dat uitwijzen.

Lachgas
Maar de onderzoekers waarschuwen met name voor distikstofmonoxide, oftewel lachgas. De hoeveelheid lachgas in de atmosfeer is twintig procent groter dan voor de industriële revolutie en de impact ervan is op lange termijn vele malen groter dan die van CO2.

Belangrijkste reden voor het feit dat zich enorm veel broeikasgassen in de atmosfeer bevinden, zijn de verbranding van fossiele brandstoffen, de landbouw (en dan in het bijzonder het gebruik van kunstmest) en boskap. “Meer dan ooit moeten we de complexe en soms onverwachte interacties tussen broeikasgassen in de atmosfeer, de biosfeer en oceanen begrijpen,” meent Jarraud. WMO blijft dan ook onderzoek doen.

Bronmateriaal

"Greenhouse Gas Concentrations Continue Climbing" - WMO.int
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Niq Scott (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd