Nijlkrokodil duikt op in…Florida

Florida telt heel wat invasieve soorten, maar de nieuwste spant toch echt de kroon: ook de Nijlkrokodil heeft nu de Sunshine State ontdekt.

Wetenschappers hebben in Florida drie Nijlkrokodillen ontdekt. Ze werden aangetroffen in het zuiden van de staat terwijl ze in de Everglades zwommen en even uitrustten op de veranda van een inwoner van Miami.

DNA-onderzoek
De krokodillen werden tussen 2000 en 2014 gevangen en uitgebreid bestudeerd. Zo analyseerden de onderzoekers het DNA van de krokodillen en bestudeerden ze het dieet en de groei van de krokodillen. Uit het DNA-onderzoek bleek dat het om Nijlkrokodillen gaat en verder onderzoek toont aan dat ze zich prima weten te redden in Florida. Wat verder opvallend is, is dat één van de drie krokodillen – die allemaal jongvolwassen waren – maar liefst 28 procent sneller groeide dan zijn soortgenoten in het gebied waar deze soort oorspronkelijk voorkomt.

Nijlkrokodillen zijn niet ongevaarlijk. De krokodillen waren tussen 2010 en 2014 verantwoordelijk voor zeker 480 aanvallen op mensen in Afrika. Voor zo’n 123 slachtoffers liep dat dodelijk af. De Nijlkrokodil eet daarnaast nog allerlei andere prooien. In Florida heeft deze bijvoorbeeld vogels, vissen en zoogdieren op het menu staan. Ook de krokodillen en alligators die van oorsprong in Florida voorkomen kunnen door de Nijlkrokodil worden verorberd.

Nog meer
Het is volgens de onderzoekers niet aannemelijk dat de drie krokodillen die zij hebben ontdekt de enige Nijlkrokodillen in Florida zijn. “De kans dat wij alle Nijlkrokodillen die er zijn ontdekt hebben, is zeer klein,” stelt onderzoeker Kenneth Krysko. “We weten dat ze meerdere jaren in de wildernis van Florida kunnen overleven, we weten dat ze hier heel snel groeien en we weten hoe hun gedrag (zie kader, red.) er in hun oorspronkelijke gebied eruit ziet en er is geen reden om aan te nemen dat dat hier in Florida anders zou zijn.”

Import
Grote vraag is natuurlijk hoe deze Nijlkrokodillen in Florida terecht zijn gekomen. Dat is op dit moment nog onbekend. De onderzoekers wijzen erop dat de laatste tien jaar grote groepen Nijlkrokodillen vanuit Zuid-Afrika en Madagaskar naar Florida zijn gehaald. Bijvoorbeeld om tentoongesteld te worden op plekken zoals Disney’s Animal Kingdom. Of om als huisdier te worden verhandeld.

Meer onderzoek
De onderzoekers pleiten voor nader onderzoek. Zo is het met name zaak dat in kaart wordt gebracht hoeveel Nijlkrokodillen in het wild in Florida leven en of zij invloed uitoefenen op de soorten die van oorsprong in Florida voorkomen.

Nergens ter wereld zijn zoveel invasieve soorten te vinden als in Florida. Deze soorten kunnen een probleem gaan vormen wanneer ze soorten die van oorsprong in Florida voorkomen onder de voet lopen en zo ecosystemen overhoop gooien. “Mijn hoop is dat de introductie van de Nijlkrokodillen in Florida ieders ogen opent voor het probleem van de invasieve soorten die we hier in de staat hebben,” stelt Krysko. “Nu is er weer één bijgekomen, maar dit keer gaat het niet om een kleine gekko uit Afrika.”

Bronmateriaal

"Man-eating monster crocodile may be Florida’s newest invasive species" - University of Florida
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Leigh Bedford (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd