Nieuwsgierig brein leert gemakkelijker

nieuwsgierig

Nieuwsgierigheid wordt gezien als een ondeugd. Maar is dat terecht? Onderzoek toont aan dat we wanneer we nieuwsgierig zijn beter in staat zijn om informatie op te slaan. Ook als die informatie los staat van wat ons nieuwsgierig maakt.

Wetenschappers van de universiteit van Californië (Davis) verzamelden een aantal proefpersonen en legden ze een aantal vragen voor. De proefpersonen moesten aangeven welke vragen ze het meest nieuwsgierig maakten naar de antwoorden. Vervolgens ondergingen de proefpersonen een hersenscan terwijl ze de antwoorden op de vragen te horen kregen. Dat ging als volgt: eerst kregen ze de vraag te zien en terwijl ze wachtten tot het antwoord op de vraag kwam, verscheen op het scherm een afbeelding van een neutraal gezicht dat geen verband hield met de vraag.

Toets
Na afloop kregen de proefpersonen een toets. Ze kregen de gezichten die ze tussen de vragen en antwoorden door gezien hadden, te zien en moesten aangeven of ze die gezichten herkenden. Daarna kregen ze de vragen nogmaals voorgeschoteld en moesten ze zich de juiste antwoorden zien te herinneren.

Leren
Zoals verwacht konden mensen de antwoorden op de vragen beter herinneren wanneer het om vragen ging die ze eerder nieuwsgierig hadden gemaakt. Maar verrassend genoeg waren de proefpersonen ook beter in staat om gezichten te herkennen wanneer deze getoond werden op een moment dat de proefpersonen zeer nieuwsgierig waren. Oftewel: de gezichten die getoond werden kort voor de proefpersonen een antwoord op een vraag die ze nieuwsgierig had gemaakt, kregen. “Nieuwsgierigheid brengt het brein in een toestand die het in staat stelt om alle vormen van informatie te leren en vast te houden,” vertelt onderzoeker Matthias Gruber.

Beloning
De onderzoekers ontdekten tevens dat wanneer mensen nieuwsgierig worden gemaakt, er sprake is van een verhoogde hersenactiviteit in het deel van het brein dat ons beloont. Ook de hippocampus – een deel van het brein dat een cruciale rol speelt bij de vorming van nieuwe herinneringen – is actiever wanneer we nieuwsgierig zijn. “Dus nieuwsgierigheid zet het beloningssysteem in en interactie tussen dat beloningssysteem en de hippocampus brengt het brein in een toestand waarin het waarschijnlijker is dat je informatie tot je neemt en vasthoudt, zelfs als die informatie niet echt belangrijk is,” vat onderzoeker Charan Ranganath samen.

Het onderzoek is om diverse redenen belangrijk. Zo biedt het handvaten voor docenten. Zij kunnen studenten of scholieren die moeite hebben met het onthouden van bepaalde informatie wellicht helpen door ze nieuwsgierig te maken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd