Nieuwe taal leren gaat beter als volwassene

Onderzoek toont aan dat volwassenen in bepaalde omstandigheden beter dan kinderen in staat zijn om een nieuwe taal te leren.

Er wordt aangenomen dat kinderen beter dan volwassenen in staat zijn om een nieuwe taal te leren. Het brein van kinderen is flexibeler en bovendien gebruiken ze een impliciet geheugen om te leren: dat wil zeggen dat ze een taal oppikken, zonder dat ze er bewust over nadenken. Volwassenen gebruiken hun expliciete geheugen en denken er dus wel over na.

Beter
Maar nieuw onderzoek toont aan dat volwassenen ook heel goed in staat zijn om een nieuwe taal te leren. Sterker nog: soms doen ze het beter dan kinderen.

Experiment
De onderzoekers verzamelden proefpersonen: kinderen van acht en twaalf jaar oud en volwassenen. De proefpersonen kregen de opdracht om een nieuwe taalregel te leren. Deze regel stelde dat werkwoorden afhankelijk van het feit of ze verwezen naar een levend of levenloos onderwerp anders gespeld en uitgesproken werden.

Luisteren
De proefpersonen kregen de regel niet te horen, maar moesten luisteren naar een lijst van werkwoorden en onderwerpen die correct waren. Ook moesten ze zelf spellen. Twee maanden later werd gekeken wat de proefpersonen zich nog van de ‘taalles’ konden herinneren. Volwassenen bleken zich veel meer te herinneren dan de kinderen.

Beter in alles
“De volwassen waren beter in alles wat we maten,” stelt onderzoeker Sara Ferman. De proefpersonen moesten de nieuwe regel toepassen op nieuwe woorden. De achtjarigen deden het daarbij niet beter dan wanneer ze zouden gokken. De meeste twaalfjarigen en de volwassenen hadden het echter in negentig procent van de gevallen goed. Blijkbaar zijn zij dus ook heel goed in staat om impliciet te leren. In tegenstelling tot de jonge kinderen zagen de volwassenen en twaalfjarigen in hoe de regel werkte en konden ze hem daarna beter toepassen. Expliciet leren is dus ook belangrijk.

In bepaalde omstandigheden zijn volwassenen dus beter dan kinderen in staat om een taal te leren. Hoe komt het dan dat we zo vaak denken dat kinderen ons volwassenen overtreffen? Ferman denkt dat het alles te maken heeft met onze houding ten opzichte van volwassenen en kinderen. “Als volwassenen een fout maken dan corrigeren we ze niet, omdat we ze niet willen beledigen.” Ook zouden volwassenen aangemoedigd worden om vooral expliciet te leren, terwijl eigenlijk een combinatie van impliciet en expliciet leren nodig is.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd