Nieuwe studie onthult hoe en wanneer uw zicht ontstond

Voor de meeste organismen – waaronder mensen – is het heel gewoon om te kunnen zien. Maar dat is niet altijd zo geweest: ook het zicht moest zich evolueren. Een nieuw onderzoek wijst er nu op dat dat veel eerder gebeurde dan gedacht.

Wetenschappers van de universiteit van Bristol richtten zich op de evolutie van lichtgevoelige proteïnen. De ontwikkeling van deze proteïnen was cruciaal: uiteindelijk leidde het ertoe dat organismen dingen konden gaan waarnemen.

Neteldieren
De onderzoekers toetsten elke hypothese die omtrent de ontwikkeling van deze proteïnen tot op heden is opgesteld, met behulp van computermodellen. In deze analyse namen ze ook alle genetische informatie van relevante organismen mee. Denk bijvoorbeeld aan de neteldieren: een groep organismen waarvan onderzoekers denken dat deze als eerste ogen ontwikkelde.

WIST U DAT…

…het erop lijkt dat de topsnelheid van een organisme bepaalt hoe groot zijn ogen zijn?

Voorouder
Aan de hand van de computermodellen konden de onderzoekers een tijdlijn ontwikkelen die ze terugvoerde naar die ene voorouder die over de lichtgevoelige proteïnen beschikte en waar alle organismen die kunnen zien uit voortkomen. Deze voorouder was in eerste instantie zelf ook blind, maar over een periode van zo’n elf miljoen jaar ontwikkelde hij de vaardigheid om licht waar te nemen, zo schrijven de onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Uit het onderzoek blijkt wel dat het zicht veel eerder ontstond dan altijd werd gedacht. Maar dat is niet de enige implicatie die dit onderzoek heeft. “Wat deze studie zo relevant maakt, is dat we het ontstaan van het zicht hebben opgespoord en dat we ontdekten dat het slechts eenmaal in dieren ontstond.” Dat laatste is interessant. Het zou betekenen dat we met deze studie kunnen vaststellen hoe en wanneer het zicht voor alle organismen – waaronder mensen – die vandaag de dag kunnen zien, ontstond.

Bronmateriaal

"New study sheds light on how and when vision evolved" - Bristol.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd