Nieuwe slangensoort ontdekt op een wel heel bizarre plek

De nieuwe soort bevond zich in de maag van een andere slang.

Onderzoekers hebben de slang de naam Cenaspis aenigma gegeven. Dat is bijzonder toepasselijk als je bedenkt dat de naam het beste vertaald kan worden als ‘mysterieuze diner-slang’.

Nieuw geslacht
De nieuwe slangensoort – die zo’n 25 centimeter lang is – werd in 1976 in de maag van een andere slang teruggevonden en vervolgens in een museumcollectie opgenomen en vergeten. Pas nu – meer dan 40 jaar later – realiseren onderzoekers zich dat het om een soort gaat die ons onbekend is én die bovendien onmogelijk onder te brengen is in de geslachten die ons reeds bekend zijn. Daarom is voor deze slang dan ook een nieuw geslacht bedacht: Cenaspis.

Zo moet de nieuwe slangensoort er bij leven hebben uitgezien. Afbeelding: University of Texas, Arlington.

Niet te vinden in het wild
De onfortuinlijke C. aenigma die onderzoekers in handen hebben, vond de dood in de maag van een koraalslang die in het zuiden van Mexico werd gevangen. Van deze koraalslang is bekend dat deze het zo af en toe op kleinere slangen heeft voorzien. Maar dat hij erin slaagde een C. aenigma te vangen, mag een wonder heten. Alles wijst er namelijk op dat deze slangen bijzonder zeldzaam zijn. Zodra de onderzoekers de uit de maag van de koraalslang afkomstige slangensoort geïdentificeerd hadden, deden ze namelijk verwoede pogingen om in het zuiden van Mexico levende soortgenoten te vangen. Zonder succes. “We waren optimistisch dat we meer exemplaren zouden kunnen vinden, maar na zeker een dozijn expedities naar het gebied, is dat nog steeds niet gelukt,” zo schrijven de onderzoekers in het blad Journal of Herpetology.

Wil dat dan zeggen dat C. aenigma is uitgestorven? De onderzoekers denken van niet. Waarschijnlijk is het tot op heden niet gelukt om levende exemplaren te vinden, omdat C. aenigma een deel van zijn tijd onder de grond doorbrengt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd