Nieuwe risicofactor vroegtijdige geboorte ontdekt

vroeggeboorte

Tot nu toe werd een laag geboortegewicht gebruikt om het risico op vroegtijdige geboorte in te schatten. Nieuw onderzoek, gepubliceerd in Obstetrics & Gynecology, zorgt nu voor een veel betere en exactere voorspelling van dit risico.

Het onderzoek aan CHU Sainte-Justine en de Universiteit van Montreal toont aan dat vrouwen die vroegtijdig geboren zijn een hoger risico hebben om zelf ook vroegtijdig kinderen te baren.

Risicofactor
Een gemiddelde, gezonde zwangerschap duurt 9 maanden, oftewel 38 weken. Duurt de zwangerschap korter dan 37 weken, dan is er sprake van een vroegtijdige geboorte. Uit het nieuwe onderzoek bleek dat 13% van de vrouwen die voor week 37 bevielen, zelf ook minstens een maal te vroeg bevielen. Het percentage vrouwen die niet te vroeg geboren waren, en zelf minstens een maal te vroeg bevielen, was 9,5%. Bij de cijfers van vrouwen die voor week 32 hun kindje kregen, was het verschil nog groter, namelijk 14%. “Dit is natuurlijk geen alarmerende ontdekking, aangezien de meerderheid van de te vroeg geboren vrouwen zelf wel een normale zwangerschapsduur doormaakten,” zegt Dr. Anne Monique Nuyt van CHU Sainte-Justine. “Wel is het een aanzienlijk verschil, waardoor het beschouwd kan worden als risicofactor voor het monitoren van zwangerschappen.”

Geboortegewicht
Tot nu toe werd een laag geboortegewicht gebruikt als risicofactor voor vroegtijdig bevallen. “Onze bevindingen zijn echter ondubbelzinnig,” zegt Ariane Boivin, een van de onderzoekers. Bij een laag geboortegewicht, kan het gewicht van een te vroeg geboren baby namelijk wel gemiddeld zijn voor de leeftijd van de baby. Een baby die geboren wordt na 35 weken, is logischerwijs lichter dan baby’s die volgroeider ter wereld komen na 38 weken. Bovendien kan het gewicht van een baby die na 35 weken geboren wordt evengoed gemiddeld zijn voor baby’s die eveneens na 35 weken ter wereld komen. “Anders dat de risicofactor van een laag geboortegewicht, verhoogt te vroeg geboren worden hoe dan ook het risico voor vrouwen om zelf ook vroegtijdig te bevallen,” suggereert de onderzoekster.

Met deze nieuwe risicofactor kunnen moeders tijdig geïnformeerd worden op hun risico om vroegtijdig te bevallen. “Zodra er een preventieve behandeling beschikbaar komt voor vroegtijdige bevallingen, kan ook beter worden ingeschat welke vrouwen hiervoor in aanmerking komen,” zegt Nuyt.

Bronmateriaal

"Risk for Preterm and Very Preterm Delivery in Women Who Were Born Preterm" - CHU Sainte-Justine en de Universiteit van Montreal
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Mike Blyth (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd