Nieuwe ontdekking bonjourt pijn door zonnebrand naar het verleden

zonnen

Onderzoekers van de Duke University komen met een nieuwe verklaring voor de pijn die u voelt als u door toedoen van de zon verbrand bent. Het molecuul TRPV4 is verantwoordelijk. En door het molecuul te blokkeren, kunnen ook de pijnlijke effecten van verbranding door de zon worden weggenomen.

De onderzoekers besloten het molecuul TRPV4 te bestuderen, omdat eerder onderzoek aantoonde dat het bij verschillende pijnprocessen betrokken is. Ze verzamelden een aantal muizen en pasten de dieren zo aan dat deze het in de bovenste laag van hun huid zonder TRPV4 moesten doen. Vervolgens stelden ze de achterpoten van deze muizen (de huid daar lijkt het meest op de huid van mensen) bloot aan UV-straling. Een controlegroep – bestaande uit ‘gewone’ muizen – onderging hetzelfde lot.

Resultaten
Na afloop van het experiment vergeleken de onderzoekers de huid van beide groepen muizen met elkaar. De huid van de muizen in de controlegroep was overgevoelig en er kwamen blaren op. De huid van de aangepaste muizen (zonder TRPV4) liet weinig beschadigingen aan het weefsel zien en was ook lang niet zo gevoelig.

WIST U DAT…

…wetenschappers eerder al ontdekten dat ultraviolet licht ervoor zorgt dat RNA-moleculen van de huidcellen beschadigd raken? De gezonde cellen in de omgeving reageren daarop en creëren een ontstekingsreactie om de beschadigde cellen te verwijderen. De onderzoekers stelden toen dat de pijn die wij voelen als we verbrand zijn, door die ontstekingsreactie veroorzaakt wordt.

Wat gebeurt er precies?
De onderzoekers besloten te achterhalen wat TRPV4 precies doet wanneer de huid aan UV-straling wordt blootgesteld. Ze ontdekten zo dat UV-straling TRPV4 activeert. Daarop zorgt het molecuul ervoor dat calcium-ionen de cellen binnenstroomt. Daardoor wordt het molecuul endotheline actief. Van dit molecuul is reeds bekend dat het pijn en jeuk veroorzaakt. Nadat endotheline actief is geworden, wordt TRPV4 gestimuleerd om nog meer calcium in de cellen te laten stromen. Dat schrijven de onderzoekers in het blad Proceedings of the National Acaemy of Sciences.

Mensen
Daarna moesten de onderzoekers achterhalen of de resultaten ook representatief waren voor mensen. Ze stelden daarom huidweefsel van mensen bloot aan UV-straling en toonden aan dat dat ertoe leidde dat ook daarin de moleculen TRPV4 en endotheline actief werden. “We hebben een nieuwe verklaring ontdekt voor waarom verbranding door de zon pijn doet,” legt onderzoeker Wolfgang Liedtke uit.

Blokkeren
En daarmee was het tijd voor de volgende stap: kijken of het mogelijk is om de pijn weg te nemen. De onderzoekers namen daarvoor het stofje GSK205 dat TRPV4 afremt. Ze losten het stofje op in een huiddesinfectiemiddel en smeerden dit vervolgens op de achterpoten van muizen. De muizen werden daarna aan UV-straling blootgesteld. De muizen bleken in grote mate resistent te zijn voor de pijn en beschadigingen aan de huid die verbranding door de zon met zich meebrengt. GSK205 bleek te voorkomen dat TRPV4 actief werd en dat er calciumionen in cellen stroomden.

“De resultaten laten zien dat TRPV4 een nieuw doelwit is het als gaat om het voorkomen en behandelen van verbranding door de zon en misschien ook voor chronische beschadigingen door de zon, zoals huidkanker,” vertelt onderzoeker Martin Steinhoff. “Maar meer onderzoek is hard nodig voordat stofjes die TRPV4 afremmen onderdeel kunnen worden van het arsenaal aan stoffen dat ons tegen de effecten van verbranding door de zon beschermt.” Zo moet eerst worden uitgezocht of het blokkeren van het molecuul TRPV4 geen nare gevolgen heeft voor andere processen in de huid. Als dat niet het geval is, ziet Liedtke genoeg mogelijkheden. “Ik kan me voorstellen dat we TRPV4-remmers mixen met traditionele zonnebrandcrèmes om ons zo beter te beschermen tegen UV-straling.”

Bronmateriaal

"Discovery Could Lead to End of Sunburn Pain" - Duke.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door alecani (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd