Nieuwe kraamkamer van één van de zeldzaamste zeeroofdieren op aarde ontdekt

De Mediterrane monniksrob blijkt zich ook in grotten in het noorden van Cyprus te vermenigvuldigen. En dat is goed nieuws!

Met behulp van cameravallen hebben onderzoekers ontdekt dat Mediterrane monniksrobben zich in grotten op het noorden van Cyprus terugtrekken om hun jongen te krijgen. En tussen 2016 en 2019 hebben hier zeker drie jonge Mediterrane monniksrobben het levenslicht gezien.

Bedreigde soort
Het is goed nieuws, zo schrijven onderzoekers in het blad Oryx The International Journal of Conservation. Want de Mediterrane monniksrob staat er bijzonder slecht voor en nieuwe aanwas is hard nodig om de soort te redden.

Naar schatting zijn er wereldwijd nog zo’n 700 Mediterrane monniksrobben te vinden. Daarmee behoren ze tot de zeldzaamste zeeroofdieren op aarde. Hun aantallen zijn de afgelopen decennia hard gedaald doordat ze in de netten van vissers belanden of – omdat ze ook dol zijn op vis – opzettelijk door vissers worden gedood. Ook de aantasting van de kustgebieden waar de robben rusten en hun jongen op de wereld zetten, is een probleem. Daarnaast wordt gevreesd dat klimaatverandering – en de daarmee samenhangende stijging van de zeespiegel – een lastig te overkomen uitdaging voor de soort vormt. Als het water stijgt, dreigen veel van de aan de kust gelegen grotten die de robben gebruiken om te rusten en hun jongen groot te brengen, onder te lopen.

Een Mediterrane monniksrob rust uit in één van de van camera’s voorziene grotten in het noorden van Cyprus. De Mediterrane monniksrob leeft in de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en voor de kust van Noordwest-Afrika. De robben kunnen meer dan 2,5 meter lang worden en brengen het grootste deel van hun leven op zee door. Ze trekken alleen naar het land om te rusten en hun jongen te krijgen. Eenmaal op het land trekken ze zich vaak terug in grotten, waarvan de ingang onder water ligt. Afbeelding: Damla Beton.

Gevaar dreigt
Hoewel de ontdekking van deze nieuwe kraamkamer goed nieuws is, moeten onderzoekers ook concluderen dat de robben hier niet per definitie veilig zijn. “Dit deel van de kust wordt snel ontwikkeld, met name voor de bouw van hotels,” zo vertelt onderzoeker Robin Snape. Gehoopt wordt dat de ontdekking dat hier robben ter wereld komen, ertoe kan leiden dat de grotten een beschermde status krijgen.

Koester de grotten
Dat is nodig, omdat de robben niet zomaar naar een andere grot kunnen verhuizen. De Mediterrane monniksrob acht namelijk alleen bepaalde grotten geschikt om te rusten en jongen op de wereld te zetten. Daarom is het ook zo belangrijk dat we de grotten waarvan we weten dat ze deze graag gebruiken, koesteren. Helaas gebeurt dat in de praktijk nauwelijks. In 2007 wees onderzoek uit dat er nog zo’n 39 grotten waren waarin de robben zich mogelijk voortplantten. Een aantal daarvan moet inmiddels als verloren worden beschouwd.

Een jonge monniksrob kijkt recht in de camera. Afbeelding: SPOT / Monk Seal Project.

Naast een beschermde status voor de grotten op het noorden van Cyprus hopen de onderzoekers het ook voor elkaar te krijgen
dat op zee beschermde gebieden worden aangewezen, waar de robben niet het risico lopen om in de netten van vissers te belanden. Verder hebben de onderzoekers ook besloten om de grotten in het noorden van Cyprus langdurig te monitoren. Ze hopen zo een beter beeld te krijgen van de omvang van de populatie robben.

De Mediterrane monniksrob is – helaas – in goed gezelschap. Het is namelijk lang niet de enige soort die met uitsterven bedreigd wordt. Vorig jaar maakte de International Union for the Conservation of Nature nog bekend dat we maar liefst meer dan 32.000 soorten dreigen kwijt te raken. Grote zorgen zijn er over de Afrikaanse apen, de noordkapers, ‘s werelds duurste schimmelsoort en – wat dichter bij huis – de korenwolf. Lees er hier alles over.

Bronmateriaal

"Rarest seal breeding site discovered" - University of Exeter
Afbeelding bovenaan dit artikel: Huseyin Yorganci

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd