Nieuwe aanwijzing dat herpesvirus een rol speelt in Alzheimer

Herpesvirussen blijken overvloediger voor te komen in het brein van mensen met Alzheimer.

Onderzoekers hoopten door onderzoek naar het DNA en eiwitten in het brein van overleden Alzheimerpatiënten op nieuwe inzichten en misschien zelfs een nieuwe behandelmethode te stuiten. Maar in plaats daarvan vonden ze een nieuwe aanwijzing dat herpesvirussen een rol spelen in Alzheimer. Herpesvirussen bleken veel overvloediger voor te komen in het brein van mensen met Alzheimer. En hoe meer viraal DNA er in het brein van mensen met Alzheimer werd aangetroffen, hoe slechter deze mensen aan het eind van hun leven op een door een arts afgenomen dementietest hadden gescoord. In andere woorden: hoe meer viraal DNA, hoe slechter het brein eraan toe was.

HHV-6A en HHV-7
De twee herpesvirussen die het sterkst met Alzheimer geassocieerd bleken te zijn, waren HHV-6A en HHV-7. Deze virussen komen extreem veel voor; de meeste kinderen krijgen de virussen in de eerste jaren van hun leven al onder de leden. In de meeste gevallen veroorzaken ze geen symptomen, maar blijven wel in het lichaam rondhangen.

Genen
Welke rol de virussen precies spelen in het geval van Alzheimer is nog onduidelijk. Het onderzoek wijst erop dat de virale genen menselijke genen reguleren en omgekeerd en dat genen die geassocieerd worden met een verhoogde kans op Alzheimer daarbij beïnvloed worden. “Ik denk niet dat we de vraag of herpesvirussen een primaire oorzaak van Alzheimer zijn, kunnen beantwoorden,” stelt onderzoeker Joel Dudley. “Maar wat duidelijk is, is dat ze deel uit maken van netwerken die het brein op een hellend vlak, richting het ziektebeeld van Alzheimer brengen, of die netwerken verstoren.”

Geen reden tot zorg
De onderzoekers benadrukken dat mensen zich naar aanleiding van dit onderzoek – dat een link legt tussen veelvoorkomende virussen en Alzheimer – niet ongerust moeten maken. Volgens onderzoeker Sam Gandy veranderen de resultaten namelijk niets “aan wat we weten over het risico op en de vatbaarheid voor Alzheimer of de mate waarin we het vandaag de dag kunnen behandelen.”

Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen welke rol de virussen precies spelen en in hoeverre dat aanknopingspunten biedt voor het behandelen – of misschien zelfs voorkomen – van de ziekte.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd