Nieuw wapen in de strijd tegen geheugenverlies: lachen

lach

Wetenschappers hebben een prettig trucje ontdekt om geheugenverlies tegen te gaan: lachen. Het verlaagt de hoeveelheid stresshormonen en beperkt zo de schade die deze in het brein kunnen berokkenen.

De onderzoekers baseren hun conclusies op een experiment met drie groepen ouderen. Een groep gezonde ouderen en een groep ouderen met diabetes kreeg een grappig filmpje te zien. Vervolgens kregen ze een geheugentestje voorgelegd. Hun resultaten werden vergeleken met de resultaten van een controlegroep: de derde groep bestaande uit gezonde ouderen die het grappige filmpje niet hadden gezien. Zowel voorafgaand als na afloop van het experiment maten de onderzoekers de hoeveelheid cortisol (een stresshormoon) in het lichaam van alle ouderen.

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de twee groepen die het grappige filmpje keken aanzienlijk minder cortisol in hun lichaam hadden dan de groep die het filmpje niet zagen. Ook presteerden deze mensen beter tijdens de geheugentest. De groep bestaande uit diabetici zagen de hoeveelheid cortisol na het zien van het grappige filmpje het meest afnemen. De groep gezonde ouderen die het filmpje zagen, presteerde het best tijdens de geheugentest.

WIST U DAT…

Eerder onderzoek
Uit eerder onderzoek bleek al dat het stresshormoon cortisol bepaalde zenuwcellen in het brein kan aantasten en een negatief effect heeft op het geheugen en leervermogen van ouderen. Dit onderzoek toont aan dat lachen – een bekende methode om stress te verminderen – de schade die cortisol kan aanrichten kan verminderen.

“Het is simpel,” stelt onderzoeker Lee Berk. “Hoe minder stress je hebt, hoe beter je geheugen. Humor vermindert de schadelijke stresshormonen zoals cortisol, verlaagt je bloeddruk en verbetert de bloedsomloop en je stemming. Lachen – of simpelweg genieten van humor – vergroot de hoeveelheid endorfine en dopamine in het brein, wat je een plezierig en belonend gevoel geeft. Deze positieve neurochemische veranderingen zorgen er op hun beurt voor dat het immuunsysteem beter functioneert. Er zijn zelfs veranderingen in de hersengolven die het geheugen een boost geven. Dus lachen is niet alleen een goed medicijn, maar leidt ook tot een beter geheugen en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.”

Bronmateriaal

"Fight Memory Loss with a Smile (or Chuckle)" - APS.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Irman Fauzi (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd