Nieuw systeem zet broeikasgas om in brandstof

Dit systeem kan voorkomen dat broeikasgassen de atmosfeer bereiken én ook nog brandstof genereren.

Het systeem bestaat onder meer uit een membraan dat alleen zuurstof doorlaat. Dus wanneer je er CO2 – een belangrijk broeikasgas dat onder meer vrijkomt als in energiecentrales fossiele brandstoffen worden opgestookt – richting het membraan duwt, komt alleen zuurstof er aan de andere kant uit en blijft koolstofmonoxide achter het membraan hangen. Dat koolstofmonoxide kan (al dan niet gecombineerd met waterstof) dienst doen als brandstof.

Hoe werkt het precies?
Het hele proces vindt plaats bij een temperatuur van 990 graden Celsius. Belangrijk is dat de zuurstof door het membraan blijft bewegen tot het de overkant heeft bereikt. Dat kan op twee manieren bewerkstelligd worden: door een vacuüm te creëren aan de zijde van het membraan waar de zuurstof naartoe moet bewegen. Maar dat vereist een hoop energie. En daarom pakken de onderzoekers het anders aan. In plaats van een vacuüm gebruiken ze een brandstofstroom van waterstof of methaan. Deze materialen trekken de zuurstofatomen letterlijk door het membraan, zonder dat er een drukverschil bij komt kijken. Het membraan voorkomt dat de zuurstof weer terugstroomt en zich met de achtergebleven koolstofmonoxide vermengt.

Elke concentratie
Het is veelbelovend. Zeker omdat het membraan bij elke CO2-concentratie werkt. Dat laatste blijkt uit experimenten met CO2-concentraties die uiteenliepen van 2 tot 99 procent.

CO2 afvangen
In de toekomst kan het membraan gecombineerd worden met andere technologieën die momenteel in ontwikkeling zijn en draaien om het afvangen van koolstofdioxide. In plaats van de opgevangen koolstofdioxide van fabrieken ergens op te slaan (en zo te voorkomen dat deze in de atmosfeer belandt en een bijdrage levert aan de opwarming van de aarde) kan de afgevangen koolstofdioxide met het membraan omgezet worden in nuttige brandstoffen. Zo wordt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen, maar kan aan die uitstoot ook nog eens verdiend worden. Dat laatste kan het afvangen van CO2 aantrekkelijk maken voor bedrijven.

De onderzoekers zien al voor zich hoe bijvoorbeeld energiecentrales van dit membraan gebruik maken. De warmte die nodig is om het proces op gang te brengen, kan gegenereerd worden met behulp van zonne-energie of restwarmte (die deels van de elektriciteitscentrale zelf afkomstig kan zijn). En de elektriciteitscentrale kan de kosten van het systeem terugverdienen door de brandstof die het uit broeikasgassen haalt, te verkopen of zelf te gebruiken.

Bronmateriaal

"Turning emissions into fuel" - MIT

Afbeelding bovenaan dit artikel: FastFlash / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd