Nieuw onderzoek verlegt de leefbare zone rondom sterren

op het randje

Wetenschappers hebben een nieuw model ontwikkeld waarmee achterhaald kan worden of een planeet zich in de leefbare zone bevindt of niet. Hun model wijst erop dat de leefbare zone verder van de ster verwijderd is dan gedacht.

Wetenschappers zijn druk op zoek naar planeten waar leven mogelijk is. Een belangrijke eis waar dergelijke planeten aan moeten voldoen, is dat ze zich in de leefbare zone moeten bevinden. Dat betekent dat ze precies op de juiste afstand van hun ster moeten staan: niet te dichtbij, waardoor water op de planeet verdampt. Maar ook niet te ver weg, waardoor het water bevriest. In andere woorden: de planeet moet vloeibaar water kunnen bevatten. Op basis van de eigenschappen van de ster kunnen onderzoekers dus een gebied rondom de ster markeren waarin een planeet zou moeten staan wil deze vloeibaar water kunnen bevatten: de leefbare zone.

Aarde

Hoe zit het dan met de aarde? Ligt deze netjes in de leefbare zone? Nou, maar net, zo blijkt uit dit nieuwe model. De aarde zou zich op het uiterste randje van de leefbare zone rondom de zon bevinden. Maar let op: het model houdt geen rekening met wolken die straling wegkaatsen en het klimaat kunnen stabiliseren.

Wetenschappers van de Pennsylvania State University hebben die leefbare zone nu nog eens onder de loep genomen om te kijken of ze nog preciezer konden berekenen waar leefbare zones rondom sterren zich bevinden. Ze maakten daarvoor gebruik van supercomputers en bijgewerkte databases met accuratere informatie over de absorptie van water en koolstofdioxide. Nieuw onderzoek wijst er namelijk op dat water en koolstofdioxide sterker geabsorbeerd wordt dan in de oorspronkelijke modellen omtrent de leefbare zone werd aangenomen. Dat betekent dat de leefbare zone in deze oude modellen dichter bij de ster moest liggen, wilde een planeet vloeibaar water bevatten. Het nieuwe model, gebaseerd op nieuwe onderzoeksresultaten, laat zien dat de leefbare zone juist verder van sterren verwijderd ligt, zo melden de onderzoekers in hun paper.

“Dit heeft implicaties voor het vinden van andere planeten met daarop leven,” vertelt onderzoeker Ravi Kumar Kopparapu. Zo kan het model losgelaten worden op planeten die de Kepler-telescoop nog gaat vinden. Het onderzoek heeft echter ook gevolgen voor planeten die reeds ontdekt zijn en als ‘potentieel bewoonbaar’ te boek staan. Een aantal van deze planeten blijkt zich volgens dit model toch niet in de leefbare zone te bevinden.

Bronmateriaal

"Researchers develop model for identifying habitable zones around stars" - PSU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door PHL @ UPR Arecibo, Rogelio Bernal Andreo.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd