Onderzoek ontkracht eerdere beweringen over e-sigaret

e-sigaret

Rokers die derde generatie e-sigaretten roken, zouden volgens eerdere studies meer Aldehyde binnenkrijgen dan wanneer zij normale sigaretten roken. Nieuw onderzoek suggereert het tegendeel.

Derde generatie e-sigaretten zijn e-sigaretten waarvan je zelf de sterkte kunt instellen. Bij het instellen op de maximale stand, komt er veel formaldehyde vrij. Als je je e-sigaret op deze wijze gebruikt, en meerdere malen per dag op maximale stand van je e-sigaret inhaleert, krijg je veel meer formaldehyde binnen dan rokers die gewone sigaretten roken. Hieruit stelden onderzoekers dat e-sigaretten slechter voor de gezondheid zouden zijn dan normale sigaretten. Nieuw onderzoek veegt deze conclusie echter van de tafel.

‘Droge trek’
Wetenschappers bestudeerden de bevindingen uit het eerdere onderzoek nog eens nauwkeurig. Zij concludeerden dat de derde generatie e-sigaretten inderdaad hogere niveaus van aldehyde kunnen produceren. Alleen bleek dat rokers deze maximale stand vermijden, omdat het direct een onplezierig effect heeft. Deelnemers aan het onderzoek noemden het de ‘droge trek’. “De ‘droge trek’ geeft een vieze smaak die rokers liever vermijden,” zegt cardioloog Dr. Konstantinos Farsalino, die het onderzoek leidde. “Door de vieze smaak verlaagden de rokers de sterkte van de e-sigaret, namen ze kortere trekjes of hielden ze langere tussenpozen tussen het inhaleren. Hierdoor komen er daadwerkelijk maar minimale hoeveelheden aldehyde vrij, zelfs als rokers de e-sigaret op maximale sterkte instellen.” De hoeveelheid aldehyde is dus toch veel lager dan bij het roken van normale sigaretten met tabak. Om meer formaldehyde in te ademen bij een e-sigaret tegenover de standaard sigaret, zou een roker bewust en herhaaldelijk vieze ‘droge trekjes’ moeten nemen, waarbij ze veelal moeten hoesten, een vieze nasmaak krijgen of de vloeistof van de e-sigaret in hun mond krijgen.

“Deze bevindingen benadrukken hoe belangrijk het is om onderzoeken goed uit te voeren en juiste conclusies te trekken,” zegt Prof. Peter Hajek van de Tobacco Dependence Research Unit aan de London School of Medicine and Dentistry. “Rokers van e-sigaretten worden niet blootgesteld aan gevaarlijke niveaus van aldehyde. Mijn bevinding aan de hand van dit onderzoek is dat e-sigaretten ten minste 95% veiliger zijn dan standaard sigaretten.”

Bronmateriaal

"E-cigarettes generate high levels of aldehydes only in ‘dry puff’ conditions" - Addiction
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Thorsten Hartmann (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd