Nieuw onderzoek suggereert dat ongeboren baby’s liever worteltjes eten dan boerenkool

Na het proeven van wortel moesten de foetussen lachen, terwijl boerenkool een pruillip opleverde.

Mensen ervaren smaak door een combinatie van smaak en geur. Ook van ongeboren baby’s wordt verondersteld dat ze al kunnen proeven door middel van de smaakpupillen op de tong. Ze proeven de smaken van de voedingsmiddelen die de moeder heeft gegeten door kleine beetjes vruchtwater in te slikken. In een nieuwe studie besloten onderzoekers deze algemeen aanvaarde aanname te testen. “Enkele studies hebben gesuggereerd dat baby’s al in de baarmoeder kunnen proeven en ruiken,” zegt onderzoeksleider Beyza Ustun. “Dit is echter gebaseerd op postnatale resultaten.”

Studie
Het onderzoeksteam verzamelde 100 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar die 32 of 36 weken zwanger waren. De moeders kregen ongeveer 20 minuten vóór elke scan een enkele capsule met ongeveer 400 mg wortel of 400 mg boerenkool toegediend. Vervolgens vervaardigden de onderzoekers een 4D-echografie. Met een 4D-echo worden de gezichtjes van de ongeboren baby’s namelijk goed zichtbaar. Korte tijd na het innemen van de capsule werden de gezichtjes van de foetussen bestudeerd om te beoordelen hoe ze op de smaken reageerden.

Wortel en boerenkool
De onderzoekers komen tot een grappige ontdekking. Zelfs een kleine hoeveelheid wortel of boerenkool blijkt namelijk al een reactie bij de ongeborenen uit te lokken. Wortel heeft duidelijk de voorkeur. Zo moesten de foetussen van wortel lachen, terwijl ze na het proeven van boerenkool een pruillip opzetten.

Links: een 4D-echo van een ongeboren baby die glimlacht na wortel te hebben geproefd. Rechts: Dezelfde foetus zet een pruillip op na het proeven van boerenkool. Afbeelding: FETAP (Fetal Taste Preferences) Study, Fetal and Neonatal Research Lab, Durham University

“Het was echt geweldig om de reactie van ongeboren baby’s op de boerenkool- en wortelaroma’s te zien en die momenten met hun ouders te delen,” herinnert Ustun zich.

Implicaties
Met de studie hebben de onderzoekers voor het eerst direct bewijs geleverd dat baby’s in de baarmoeder op smaak en geur reageren. En dat is interessant. Deze ontdekking benadrukt dan ook het belang van smaak en gezonde voeding tijdens de zwangerschap. Daarnaast vergroten de bevindingen ook ons begrip van de ontwikkeling van menselijke smaak- en geurreceptoren. “Als we kijken naar de gezichtsreacties van foetussen, kunnen we aannemen dat een reeks chemische stimuli via het maternale dieet in de foetale omgeving terechtkomen,” aldus onderzoeker Benoist Schaal. “Dit kan belangrijke implicaties hebben voor ons begrip over hoe onze smaak en reukzin, en de daarmee samenhangende perceptie en geheugen, ontstaan.”

Gezonde eetgewoonten
De onderzoekers zijn van mening dat het voedsel dat zwangere vrouwen nuttigen de smaakvoorkeur van de baby na de geboorte kan beïnvloeden. En dat heeft mogelijk gevolgen voor het aanleren van gezonde eetgewoonten. “Herhaalde prenatale blootstelling aan smaken kan leiden tot voorkeuren voor bepaalde smaken die al postnataal zijn ervaren,” legt onderzoeker Jackie Blissett uit. “Met andere woorden: het blootstellen van de foetus aan minder ‘geliefde’ smaken, zoals boerenkool, kan betekenen dat ze in de baarmoeder al aan die smaken wennen.”

Het team is een vervolgonderzoek met dezelfde baby’s gestart die ondertussen al op de wereld zijn gezet. Zo willen ze bestuderen of de smaken die de foetussen in de baarmoeder hebben ervaren ook invloed hebben op hoe ze andere smaken beoordelen. “De volgende stap is om te onderzoeken of foetussen in de loop van de tijd minder ‘negatieve’ reacties op minder geliefde smaken vertonen,” zegt Blissett. “Dit kan er mogelijk in resulteren dat ze die smaken, wanneer ze deze voor het eerst buiten de baarmoeder proeven, beter accepteren.”

Bronmateriaal

"Babies react to taste and smell in the womb – new research" - Aston University

Afbeelding bovenaan dit artikel: FETAP (Fetal Taste Preferences) Study, Fetal and Neonatal Research Lab, Durham University.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd