Nieuw mysterieus coronavirus opgedoken: reden tot zorg?

Er is een nieuw coronavirus opgedoken. Het virus veroorzaakt ademhalingsproblemen en heeft in Saoedi-Arabië al één leven geëist. In Engeland wordt een tweede patiënt – afkomstig uit het Midden-Oosten – momenteel behandeld. Is dit nieuwe en ietwat mysterieuze virus reden tot zorg?

Coronavirussen kennen we allemaal. Ze veroorzaken bijvoorbeeld verkoudheid. Maar in sommige gevallen zorgen ze voor serieuzere problemen. Zo is een bepaald type coronavirus ook verantwoordelijk voor SARS. Dit virus dook eind 2002 in China op. Het zorgt acuut voor ademhalingsproblemen en is redelijk besmettelijk. Het virus eiste wereldwijd naar schatting meer dan 700 levens.

De symptomen

De patiënten die dit nieuwe coronavirus onder de leden kregen, vertoonden verschillende symptomen. Ze kregen koorts, moesten flink hoesten en hadden moeite met ademhalen. Omdat er tot op heden slechts twee patiënten geïdentificeerd zijn, is onduidelijk of dit de gangbare symptomen zijn of dat mensen deze symptomen bijvoorbeeld alleen in extreme gevallen vertonen. Hoe het virus zich verspreidt, is niet helemaal duidelijk. Het is echter aannemelijk dat het zich op vergelijkbare wijze als de griep verspreidt. Bijvoorbeeld door te hoesten en kuchen kunnen patiënten anderen besmetten.

Anders
Wetenschappers hebben nu vastgesteld dat een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Dit nieuwe virus is heel anders dan alle andere coronavirussen die tot op heden bij mensen zijn aangetroffen. Aangezien het een heel nieuw type coronavirus betreft, is er nog veel onduidelijkheid. Onder contacten van de twee patiënten die het nieuwe virus onder de leden hebben, zijn geen zieken aangetroffen. Het is niet aannemelijk dat deze mensen – die met de patiënten in contact zijn geweest – nog ziek moeten worden: de incubatietijd is hoogstwaarschijnlijk al voorbij en dus hadden de contacten van de patiënten als ze besmet waren geraakt al verschijnselen moeten vertonen.

Groter risico
“Het is belangrijk om te onthouden dat zelfs wanneer virussen in sommige gevallen dodelijk zijn, dat niet per se betekent dat ze gemakkelijk overdraagbaar zijn tussen mensen of ook daadwerkelijk leiden tot een serieuze uitbraak van de ziekte,” vertelt professor Massimo Palmarini van het Glasgow Centre for Virology Research in een reactie op het nieuws dat een nieuw virus is opgedoken. “Bij veel virussen is het zo dat individuen met onderliggende gezondheidsproblemen een groter risico lopen op een serieuze ziekte terwijl de meerderheid van de gezonde individuen slechts milde symptomen vertoont.”

Screening
Voor zover bekend zijn er tot op heden slechts twee mensen met het virus besmet geraakt. “Dit kan een virus zijn dat slechts in zeldzame gevallen ziekte veroorzaakt en nu is opgemerkt, omdat de screening tegenwoordig veel nauwkeuriger plaatsvindt dan in het verleden,” vertelt onderzoeker Andrew Easton, viroloog aan de universiteit van Warwick. “Het is duidelijk een nieuw virus, maar met slechts twee gevallen kunnen we heel weinig zeggen over de mogelijke bedreiging die het virus vormt.”

SARS-achtig

Verschillende media bestempelen het nieuwe coronavirus als ‘SARS-achtig’. Dat is niet helemaal terecht, zo stelt Oxford. “SARS ging heel vlug, infecteerde ziekenhuispersoneel, enzovoort en dit nieuwe virus lijkt niet tot dezelfde ‘big bang-groep’ te behoren. Ik ben heel blij dat dat het geval is!” Hij benadrukt verder dat het niet heel ongewoon is dat nieuwe infecties worden ontdekt. Wetenschappers weten steeds beter waar ze op moeten letten en er wordt intensief toezicht gehouden op de volksgezondheid. Ook is er veel contact tussen artsen en wetenschappers wereldwijd.

Reden tot zorg?
Maar is het virus reden tot zorg? Vooralsnog niet, benadrukt Easton. “Op dit moment is het niet mogelijk om de risico’s accuraat te voorspellen. Aangezien het een infectie aan de luchtwegen is en er slechts twee gevallen in enkele maanden zijn gemeld, is het onwaarschijnlijk dat het een serieuze bedreiging vormt.” Ook viroloog John Oxford maakt zich weinig zorgen. “Ik voel me redelijk relaxed, omdat het aannemelijker is dat het (nieuwe virus, red.) zich bij de talrijke andere leden van de coronavirus-familie voegt en zich gedraagt als een nare infectie in plaats van zich bij de groep der uitzonderingen, waaronder SARS, te voegen.”

Wel zijn wetenschappers het erover eens dat het geen kwaad kan om dit virus nauwlettend in de gaten te houden. “We moeten waakzaam zijn,” stelt professor Peter Openshaw, van het Centre for Respiratory Infection at Imperial College London. “We hopen op dit moment dat deze gevallen slechts ongebruikelijke resultaten van een over het algemeen milde infectie zijn.”

Bronmateriaal

"Acute respiratory illness associated with a new virus identified in the UK" - HPA.org
Persbericht Science Media Centre UK: Expert reaction to new coronavirus identified in UK patient with severe respiratory illness.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door CDC/ Anthony Sanchez.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd