Nieuw medicijn blokkeert Alzheimer

Wetenschappers hebben naar eigen zeggen een ware doorbraak bereikt: ze hebben een medicijn ontwikkeld dat voorkomt dat Alzheimer doorzet.

Het medicijn pakt stofjes die Alzheimer veroorzaken aan. Het voorkomt Alzheimer niet, maar kan wel ingrijpen voordat de symptomen verergeren.

Diagnose
Wanneer de diagnose Alzheimer gesteld wordt, heeft het brein al schade opgelopen. Maar de wetenschap komt steeds meer over Alzheimer te weten en kan ook steeds eerder de diagnose stellen. In de toekomst kan het medicijn mogelijk reeds worden ingezet als de ziekte nog vrijwel geen schade heeft toegebracht.

WIST U DAT…

…Alzheimer mogelijk in de lever ontstaat?

Op tijd
En ook voor dit moment biedt het medicijn kansen. Alzheimer kan nu al worden opgespoord voordat mensen last krijgen van zeer ernstige symptomen. Door tijdig met het medicijn te beginnen, kan voorkomen worden dat die symptomen optreden.

Het medicijn is veelbelovend, maar nog lang niet klaar voor de markt. Naar verwachting duurt het nog zeker zes jaar voordat het op mensen getest kan worden. Pas daarna – als die tests goed verlopen – kan het medicijn wellicht op de markt gebracht worden.

Bronmateriaal

"Alzheimer's drug tests in six years, Lancaster researcher says" - BBC.co.uk
Bovenstaande foto is gemaakt door Bev Sykes (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd