Nieuw deeltje kan de aarde koelen

Wetenschappers hebben een molecuul ontdekt dat ons mogelijk kan helpen om onze planeet af te laten koelen.

Het draait allemaal om Criegee biradicals, zo schrijven de onderzoekers in een paper in Science. Helemaal nieuw is dit deeltje niet. Tientallen jaren geleden beschreef onderzoeker Rudolf Criegee al hoe het deeltje tot stand kwam. Maar het effect dat het deeltje kan hebben, is nu pas duidelijk geworden. Ook is het deeltje voor het eerst echt waargenomen.

Over Criegee biradicals

“Een belangrijk ingrediënt dat nodig is voor het ontstaan van deze Criegee biradicals komt van chemische stofjes die van nature door planten worden afgegeven,” legt onderzoeker Dudley Shallcross uit. “Dus natuurlijke ecosystemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van de opwarming.”

Opruimen
Criegee biradicals kunnen stikstofdioxide en zwaveldioxide laten oxideren en zo de atmosfeer opruimen. Dat werd tientallen jaren geleden al door onderzoekers verondersteld, maar nu is het ook bewezen. En hoe! De deeltjes blijken veel sneller te reageren dan gedacht en het ontstaan van sulfaat en nitraat te verspoedigen. Deze deeltjes zorgen weer voor het ontstaan van aerosolen. En aerosolen zorgen er weer voor dat zonlicht wordt weerkaatst of geabsorbeerd en dat het aardoppervlak afkoelt.

Moment
De ontdekking kan niet op een beter moment komen. De afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde 0,8 graden Celsius gestegen. De belangrijkste stijging vond de laatste dertig jaar plaats. En die opwarming leidt op sommige plaatsen al tot problemen en meer problemen worden voorzien. Daar moet dus iets aan gedaan worden. Landen willen ervoor zorgen dat de temperatuur op aarde gemiddeld niet meer dan 2 graden Celsius stijgt. Maar daarvoor zijn maatregelen nodig. Bijvoorbeeld het beperken van de uitstoot. Wellicht kunnen Criegee biradicals daarin ook een rol spelen.

Het onderzoek geeft wetenschappers in ieder geval weer een iets beter beeld van de processen die zich in de atmosfeer afspelen. En die kennis kan weer gebruikt worden om verdere vervuiling en opwarming tegen te gaan.

Bronmateriaal

"Researchers discover particle which could ‘cool the planet’" - Manchester.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door DonkeyHotey (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd