Nieuw coronamedicijn lijkt kans op ernstig ziekteverloop enorm te verkleinen

  Coronapatiënten die het medicijn gebruikten, hadden wel 79% minder kans om ernstig ziek te worden, zo claimt het Britse bedrijf Synairgen.

  Het bedrijf – opgericht door professoren verbonden aan de universiteit van Southampton – baseert zich op een klinisch onderzoek, waaraan 101 coronapatiënten deelnamen. Ongeveer de helft kreeg het medicijn – SNG001 genoemd – toegediend en leek daar enorm bij gebaat te zijn.

  Interferon-β
  SNG001 bevat het eiwit Interferon-β. Dit eiwit komt van nature al in ons lichaam voor. Het eiwit speelt een belangrijke rol in ons afweersysteem en kan als zodanig dus ook de strijd aangaan met bijvoorbeeld SARS-CoV-2. Onderzoek wijst echter uit dat coronavirussen zoals SARS-CoV-2 over mechanismen beschikken die de productie van deze eiwitten onderdrukken. Bovendien zijn er aanwijzingen dat mensen die minder van deze eiwitten in hun longen aanmaken, vatbaarder zijn voor ernstige longproblemen wanneer ze een luchtweginfectie oplopen.

  Het bracht onderzoekers op een interessant idee. Wat nu als we mensen wat extra van deze eiwitten toedienen? Het resultaat is SNG001: een medicijn dat Interferon-β herbergt en via een inhalator wordt toegediend, waardoor de eiwitten dus direct in de longen worden afgeleverd.

  Veelbelovend
  De afgelopen maanden is het medicijn onder een kleine groep proefpersonen getest. En de resultaten zijn dus veelbelovend. Richard Marsden, CEO van Synairgen spreekt zelfs voorzichtig van ‘een grote doorbraak’. “Onze inspanningen zijn er nu op gericht om er samen met regulatoren en andere belangrijke groepen voor te zorgen dat deze mogelijke behandeling zo snel mogelijk verder ontwikkeld wordt.”

  Het onderzoek
  Het optimisme is gebaseerd op een onderzoek waaraan 101 coronapatiënten deelnamen. De proefpersonen werden tussen 30 maart en 27 mei in 9 verschillende Britse ziekenhuizen verpleegd. De helft van de proefpersonen werd behandeld met SNG001. De andere helft ontving een placebo. En SNG001 lijkt een behoorlijk stempel te drukken op het ziekteverloop. Zo was de kans dat coronapatiënten ernstig ziek werden – dat wil zeggen: dat ze aan de beademing moesten of zelfs kwamen te overlijden – maar liefst 79% kleiner in de met SNG001 behandelde groep. “Ook is aangetoond dat patiënten die SNG001 ontvingen een twee keer grotere kans hadden om zodanig te herstellen dat hun alledaagse activiteiten niet gehinderd werden door het feit dat ze door SARS-CoV-2 geïnfecteerd zijn,” aldus Marsden. “Bovendien heeft SNG001 de ademnood – één van de belangrijkste symptomen van een ernstige vorm van COVID-19 – significant beperkt.”

  “De resultaten bevestigen onze overtuiging dat Interferon-β – een bekend medicijn dat in de vorm van injecties al voor tal van andere doeleinden is goedgekeurd – enorme potentie heeft doordat het als geïnhaleerd medicijn de immuunrespons van de longen herstelt en zo meer bescherming biedt tegen SARS-CoV-2, het herstel bevordert en de impact van SARS-CoV-2 beperkt,” concludeert professor Tom Wilkinson, verbonden aan de universiteit van Southampton.

  Kortere behandeling
  Het onderzoek wijst volgens Synairgen verder uit dat patiënten die op het moment dat ze in het ziekenhuis werden opgenomen en hun behandeling met SNG001 startten al behoorlijk ziek waren (en bijvoorbeeld extra zuurstof nodig hadden) het ziekenhuis iets sneller konden verlaten dan mensen die een placebo ontvingen. Ook suggereert de klinische studie dat de positieve effecten van SNG001 op geen enkele manier samenhangen met de duur van de symptomen. In andere woorden: de behandeling werpt niet alleen zijn vruchten af bij mensen die er kort na de eerste symptomen mee starten, maar kan ook voor mensen die wat later met de behandeling beginnen, een verschil maken.”Onze geïnhaleerde behandeling waarbij lokaal hoge concentraties Interferon-β, een van nature voorkomend antiviraal eiwit, worden toegediend stelt de longen weer in staat om dit virus – of een gemuteerde versie ervan, of een co-infectie met een ander luchtwegvirus, zoals griep of het RS-virus, zoals we deze in de winter tegen kunnen gaan komen als COVID-19 weer de kop opsteekt – te neutraliseren,” concludeert Stephen Holgate, verbonden aan de universiteit van Southampton en mede-oprichter van Synairgen. Het onderzoek naar SNG001 wordt de komende weken voortgezet. Studies onder grotere groepen mensen zullen dan uit moeten wijzen of het middel echt zo’n groot verschil kan maken als deze kleinschalige studie suggereert.

  Onafhankelijke wetenschappers noemen de voorlopige resultaten die vandaag zijn vrijgegeven opwindend, maar hebben er ook hun kanttekeningen bij. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de resultaten enkel in een persbericht en persconferentie zijn vrijgegeven en niet in een wetenschappelijk blad zijn gepubliceerd. Dat maakt het bijzonder lastig om de resultaten – maar ook de studie-opzet – te verifiëren. Ook wijzen ze erop dat het een kleinschalig onderzoek betreft en dat je op basis daarvan niet al te grote conclusies moet trekken. “Er moeten veel meer patiënten gerekruteerd worden en eventuele nadelige effecten (van de behandeling, red.) moeten zorgvuldig geëvalueerd worden,” benadrukt professor Stephen Evans, verbonden aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine en niet betrokken bij het onderzoek. Professor Naveed Sattar, verbonden aan de universiteit van Glasgow ziet het net zo. “De resultaten lijken veelbelovend en hoewel het onderzoek met iets meer dan 100 proefpersonen kleinschalig is (…) kan het een game changer zijn. Het zou goed zijn om de volledige resultaten – nadat ze peer review hebben ondergaan – te zien en ons er zo van te verzekeren dat ze robuust zijn en de studie-opzet klopt. Bovendien is het met kleinere aantallen (proefpersonen, red.) lastiger om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de voordelen van de behandeling en te achterhalen of de voordelen van de behandeling van mens tot mens – afhankelijk van het risicoprofiel – verschillen. Dat vraagt om een grootschaliger onderzoek, maar voor nu zijn de resultaten opwindend.”

  Bronmateriaal

  "Encouraging results from trial of inhaled drug to help COVID-19 patients" - University of Southampton
  Afbeelding bovenaan dit artikel: Michal Jarmoluk via Pixabay

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd