Nieuw: bomen meten met een helikopter en een laserstraal

boom

Waar staan bomen? Hoe dik en hoe hoog zijn ze? Onder meer voor klimaatonderzoek zijn dat belangrijke vragen. Dankzij onderzoekers van de universiteit Twente zijn die vragen nu gemakkelijker te beantwoorden: ze ontwikkelden een nieuwe methode om bomen te meten. De benodigdheden? Een helikopter en laserstraal!

Voor de bosbouw en klimaatonderzoek is het belangrijk om te kunnen meten hoeveel hout een bos bevindt. Om dat te kunnen vaststellen, moeten we de hoogte, vorm, omvang, dichtheid, structuur en positie van bomen achterhalen. Momenteel kan dat op twee manieren. Namelijk door gebruik te maken van satellieten of door echt het bos in te gaan en handmatig te gaan meten. De eerstgenoemde methode is niet zo accuraat. De laatstgenoemde methode is bijzonder tijdrovend.

Lasers
Onderzoeker Anahita Khosravipour heeft nu een derde manier bedacht om gegevens over bomen te verzamelen. Namelijk met een laserstraal vanuit een helikopter. Het werkt als volgt: vanuit een helikopter wordt een laserscannersysteem op bomen gericht. Het laserlicht kaatst terug wanneer het iets tegenkomt. Speciale sensoren registreren het teruggekaatste licht om te achterhalen wat de laserstraal precies tegenkwam en vormt zo een beeld van wat er op de grond te vinden is.

Geen ruis
Met behulp van een algoritme rekent Khosravipour ook af met ruis. “Een grote uitdaging was om ruis te elimineren. Dit heb ik opgelost door de bomen denkbeeldig op te delen in ‘schijven’ en aan deze schijven metingen te doen met de laserscanner. Zo krijg je een mooier en gelijkmatiger resultaat.”

De methode van Khosravipour kan gebruikt worden om de hoogte, omvang, dichtheid, structuur, vorm en positie van bomen te achterhalen. Die informatie is nuttig voor de bosbouw. Bijvoorbeeld wanneer mensen willen achterhalen hoeveel hout een bepaald bos bevat. Maar ook het klimaatonderzoek is bij die gegevens gebaat. “Door het meten aan bossen kunnen we bijvoorbeeld de opname van koolstofdioxide door die bossen vaststellen. Dat geeft ons belangrijke informatie over het klimaat.”

Bronmateriaal

"Universiteit Twente heeft nieuwe methode ontwikkeld om bomen te meten" - UTwente.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd