Nieuw bewijs suggereert dat onze voorouders van Mars kwamen

Leven op Mars: wetenschappers zoeken er al jaren naar. En nu lijkt het erop dat we het gevonden hebben. Alleen leeft het niet meer op Mars en is het ook niet zo exotisch, groen en zesarmig als velen gehoopt hadden. Nieuw onderzoek wijst erop dat wij mensen van oorsprong Martianen zijn.

Dat maakt professor Steven Benner vandaag tijdens de jaarlijkse Goldsmith-conferentie bekend. Zijn onderzoek wijst er namelijk op dat een element dat mogelijk cruciaal was voor het ontstaan van leven enkel op Mars en niet op aarde voorhanden was.

Molybdeen
Het draait allemaal om het element molybdeen. “Pas wanneer molybdeen oxideert kan het de totstandkoming van leven beïnvloeden,” legt Benner uit. “Die vorm van molybdeen kan in de tijd dat het leven ontstond niet op aarde voorhanden zijn geweest, omdat het oppervlak van de aarde drie miljard jaar geleden aan weinig zuurstof werd blootgesteld.” Mars daarentegen beschikte wel over voldoende zuurstof. “Het is een extra bewijsstuk dat het waarschijnlijker maakt dat het leven middels een Martiaanse meteoriet op aarde arriveerde en dus niet op deze planeet startte.”

“Het bewijs dat we eigenlijk allemaal afkomstig zijn van Mars stapelt zich op”

Het belang van molybdeen (en borium)
Al het leven op aarde bestaat uit organisch materiaal. Maar wanneer we organisch materiaal blootstellen aan energie (warmte en licht), gebeurt er niets. Het vormt geen levensvorm. In plaats daarvan wordt het bijvoorbeeld teer of olie. “Er zijn bepaalde elementen die de neiging van organisch materiaal om te veranderen in teer, beïnvloeden. Het gaat dan met name om borium en molybdeen. Dus wij denken dat mineralen die deze beide stoffen bevatten, fundamenteel waren voor het ontstaan van leven. Een analyse van een Martiaanse meteoriet heeft al aangetoond dat er borium aanwezig was op Mars en nu denken we dat de geöxideerde vorm van molybdeen er ook was.”

WIST U DAT…

Hindernissen
Als het onderzoek van Benner klopt, verklaart het een hoop. Zo vroegen onderzoekers zich bijvoorbeeld altijd af hoe het leven drie miljard jaar geleden op aarde kon ontstaan. De aarde was toen namelijk helemaal niet zo’n geschikte plaats voor leven. Onze planeet was helemaal bedekt met water, waardoor de concentratie borium – een element dat vandaag de dag vooral op hele droge plekken op aarde wordt teruggevonden – beperkt was. Bovendien is water niet zo best voor RNA: de eerste genetische moleculen. Als het leven op Mars ontstond, hoefde het die hindernissen echter niet te nemen. Op Mars waren de omstandigheden toen namelijk een stuk gunstiger.

Minder geschikt
“Het bewijs dat we eigenlijk allemaal afkomstig zijn van Mars stapelt zich op,” concludeert Benner. “Het leven startte op Mars en kwam op gesteente naar de aarde.” En dat is maar goed ook. In de jaren die volgden, draaiden de rollen zich namelijk om. Mars werd steeds minder geschikt voor het (voortbestaan van) leven, terwijl de aarde zich ontwikkelde tot een leefbare planeet.

Het onderzoek heeft mogelijk ook implicaties voor onze zoektocht naar leven op Mars. Die moeten we namelijk zeker voortzetten, vindt Benner. “Recente onderzoeken tonen aan dat de omstandigheden waarin het leven kon ontstaan, wellicht nog steeds op Mars te vinden zijn.” Wie weet vinden we het nageslacht van onze voorouders die op de planeet achterbleven nog terug.

Bronmateriaal

"We may all be Martians -- new research supports theory that life started on Mars" - European Association of Geochemistry (via Eurekalert.org)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / The Hubble Heritage Team (STScI / AURA)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd