Nieuw bewijs dat ook de mannelijke vruchtbaarheid aan de tand des tijds onderhevig is

De kans dat een IVF-behandeling slaagt, wordt duidelijk beïnvloed door de leeftijd van de man: hoe ouder hij is, hoe kleiner de kans.

Dat blijkt uit een onderzoek in de VS. Wetenschappers analyseerden de behandelingen die tussen 2000 en 2014 in een IVF-kliniek in Boston doorgang vonden. Het gaat om zo’n 19.000 IVF-pogingen, uitgevoerd onder 7753 stellen.

Het onderzoek
De onderzoekers deelden de vrouwen die deze IVF-behandelingen ondergingen in verschillende leeftijdscategorieën in: onder de 30, 30-35 jaar oud, 35-40 jaar oud en 40-42 jaar oud. De mannen van deze vrouwen werden eveneens in deze leeftijdscategorieën ondergebracht. Alleen was er voor de mannen nog een extra leeftijdscategorie gecreëerd: boven de 42. Vervolgens keken de onderzoekers of er een verband was tussen de leeftijd van de mannen en vrouwen en de cumulatieve kans op een succesvolle zwangerschap na maximaal 6 IVF-behandelingen (zie kader).

Cumulatieve kans

In hun studie hebben de onderzoekers het over een ‘cumulative live birth rate’. Ze duiden hiermee het volgende aan: de kans dat er uit maximaal zes IVF-behandelingen een levend kindje geboren wordt. Het is een mondvol, vandaar dat we in dit onderzoek spreken over de cumulatieve kans op een succesvolle zwangerschap.

De kansen
Stellen die bestonden uit een vrouw jonger dan dertig en een man die tussen de 40 en 42 jaar oud was, bleken een significant lagere cumulatieve kans op een succesvolle zwangerschap te hebben dan stellen die bestonden uit een vrouw jonger dan dertig en een man die tussen de 30 en 35 jaar oud was. De kans dat het eerstgenoemde stel na maximaal zes IVF-behandelingen zwanger werd en die zwangerschap ook uitdroeg, was 46 procent. Voor het laatstgenoemde stel was dat 73 procent. En ook vrouwen die tussen de 35 en 40 jaar oud waren, hadden betere cumulatieve kansen op een succesvolle zwangerschap wanneer ze een jongere man hadden. “Over het algemeen zagen we geen significante afname in de cumulatieve kans op een succesvolle zwangerschap wanneer vrouwen een mannelijke partner hadden die dezelfde leeftijd had of jonger was,” legt onderzoeker Laura Dodge uit. “Maar vrouwen die tussen de 35 en 40 jaar oud waren, hadden er significant baat bij wanneer hun partner jonger was dan 30.” De cumulatieve kans op een succesvolle zwangerschap was voor deze vrouwen zo’n 70 procent. Hadden zij een partner die tussen de 30 en 35 jaar oud was, was de cumulatieve kans op een succesvolle zwangerschap 54 procent. “Waar we significante afnames zien in de cumulatieve kans op een succesvolle zwangerschap is onder vrouwen met een mannelijke partner in de hogere leeftijdsklassen. De cumulatieve kans op een succesvolle zwangerschap is voor een vrouw van 30 tot 35 met een partner die ouder is zo’n 64 procent. Voor een vrouw met een partner die ook 30 tot 35 jaar oud is, is dezelfde kans 70 procent.

Hoewel de leeftijd van de man dus invloed heeft op de zwangerschapskansen, is de invloed die de leeftijd van de vrouw heeft nog altijd veel groter, zo benadrukken de onderzoekers. Hoe de leeftijd van de man precies de zwangerschapskansen beïnvloedt, is onduidelijk. De onderzoekers wijzen erop dat eerder onderzoek aantoonde dat ook de kans op een natuurlijke zwangerschap (dus zonder vruchtbaarheidsbehandelingen) kleiner is als de man al wat ouder is. Ook duurt zwanger worden langer en is de kans op een miskraam groter als de man al wat ouder is. Mogelijk heeft het te maken met DNA-beschadigingen in het sperma of epigenetische veranderingen in het sperma die invloed hebben op de innesteling en ontwikkeling van de embryo.

Bronmateriaal

"Delivery rates in IVF are affected by the age of
the male partner
" - European Society of Human Reproduction and Embryology

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd